Šta je/ili nije dozvoljeno jednom hrišćanskom paru u seksu?


Pitanje: Šta je/ili nije dozvoljeno jednom hrišćanskom paru u seksu?

Odgovor:
Biblija kaže: “Svi da poštuju brak i bračna postelja da bude neokaljana; jer Bog će suditi bludnicima i preljubočincima" (Jevrejima 13:4). Pismo nigde ne govori o tome šta je mužu i ženi dozvoljeno a šta nije da rade kada se radi o seksu. Mužu i ženi se nalaže: “Ne uskraćujte se jedno drugom, sem po dogovoru, za izvesno vreme (Prva Korinćanima 7:5a). Ovaj stih pretpostavljam daje osnovu za seksualne odnose u braku. Šta god da se radi, treba da su saglasna oba partnera. Niko ne treba da bude ohrabrivan ili prisiljen da radi nešto što mu je neprijatno ili misli da je to pogrešno. Ako se oba supružnika slažu da žele da probaju nešto novo (npr. Oralni seks, različite pozicije, seksualna pomagala, itd.) – tada Biblija ne daje nikakav razlog zašto ne bi pokušali.

Postoji nekoliko stvari koje nikada neće biti dozvoljene kada se radi o seksu bračnih parova. Praksa “zamene” ili “dovođenje još jednog partnera” je nesumnjiva preljuba (Galatima 5:19; Efescima 5:3; Kološanima 3:5; Prva Solunjanima 4:3). Preljuba je greh čak i kada to vaš supružnik dozvoljava ili čak i sam učestvuje u tome. Pornografija je poziv na “požudu tela i požudu očiju” (Prva Jovanova 2:16) i samim tim je Bog osuđuje takođe. Osim ove dve stvari, ne postoji ništa drugo koje Pismo specifično zabranjuje supružnicima da čine jedno drugom – samo pod uslovom da postoji obostrano slaganje.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je/ili nije dozvoljeno jednom hrišćanskom paru u seksu?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga