settings icon
share icon
Pitanje

Kako se rešava sukob u braku?

српски

Odgovor


Zbog pale prirode čoveka, sukob u braku je životna činjenica, čak i za Hristove vernike. Ljubavna komunikacija nikome ne dolazi prirodno ili lako. Za neverujuće, lek za sukobe je težak jer bez Hrista ljudi nemaju sposobnost nesebične ljubavi (Efescima 4:22-32). Hrišćani, međutim, imaju Bibliju za uputstva u odnosima. Primena biblijskih principa na odnose omogućiće nam da najefikasnije rešavamo bračne sukobe.

Prvi i najvažniji princip rešavanja sukoba u odnosima, posebno u braku, jeste da volimo jedni druge kao što je Hristos voleo nas (Jovan 13:34) i dao Sebe za nas. Efescima 5:21—6:4 opisuje odnose unutar porodice: treba da se potčinimo jedni drugima u ljubavi i da potrebe drugih stavljamo ispred svojih. Ovo je posebno tačno u braku gde muž treba da voli svoju ženu kao što je Hristos voleo crkvu i da brine o njoj kao što se brine o svom telu. Zauzvrat, žena treba da se pokori svom mužu i da ga poštuje (Efescimima 5:22–33).

Čini se da je ovo prilično jednostavno uputstvo, osim prirodne težnje ljudi da budu reaktivni u odnosima, a ne proaktivni. Žene su obično željne da se potčine muževima koji ih vole kao što je Hristos voleo crkvu, a muževi su obično više nego voljni da vole žene koje ih poštuju i koje im se potčinjavaju. E, u tome leži problem. Svaki čeka da drugi napravi prvi korak. Ali Božje zapovesti za muževe i žene nisu uslovne. Pokornost nije uslovljena ljubavlju, a ljubav nije uslovljena poštovanjem. Preduzimanjem prvog koraka poslušnosti, bez obzira na postupke drugog, donosi dugoročan rezultat u smanjivanju sukoba i uspostavljanja novih obrazaca ponašanja.

Imajući to na umu, kada dođe do sukoba u braku, prvi korak je samoispitivanje (2. Korinćanima 13:5). Nakon što smo izneli pred Gospoda to što nas brine, i pošto smo bili iskreni prema sebi u vezi sa sopstvenim neuspesima ili sebičnim željama, onda možemo da pristupimo drugima i da im kažemo šta nas brine. Štaviše, Bog je stvorio vernike da na miran način zadovoljavaju potrebe jedni drugih (Kološanima 3:15). Svima nam je potrebna milost za sopstvene greške i moramo imati milost prema drugima kada komuniciramo svoje potrebe i zabrinutost(Kološanima 4:6).

Saopštavanje istine u ljubavi je ključ da bi bili čuti, jer samo onda kada drugima komuniciramo koliko oni vrede u našim očima, oni će moći da prihvate tešku istinu (Efešanima 4:15). Ljudi koji se osećaju napadnutim i kritikovanim samo će postati defanzivni i u tom trenutku komunikacija će se neizbežno prekinuti. Nasuprot tome, ljudi koji osećaju da nam je stalo do njih i da im želimo dobro, verovaće da komuniciramo sa njima u ljubavi i brizi za njihovo dobro. Dakle, govoriti istinu u ljubavi je apsolutno neophodno za rešavanje sukoba. Ovo je posebno istina u braku, gde stalni bliski kontakt sa supružnikom koji nas je razočarao, često izvlači ono najgore iz nas. Povređena osećanja proizvode grube reči, koje zauzvrat, proizvode više povređenih osećanja. Vežbanje discipline pažljivog razmišljanja i molitve pre nego što progovorimo može prekinuti ovaj začarani krug. Pobožna komunikacija može se jednostavno izraziti tako što ćemo se setiti da se prema drugima ponašamo onako kako želimo da se drugi ophode prema nama ( Luka 6:31 ). Bog je rekao da su blagosloveni mirotvorci, a to je za hrišćane uvek cilj(Matej 5:9).

Postoje mnogi aspekti odnosa, sukoba i komunikacije, a Biblija je puna mudrosti za pobožan život. Evo konkretnih biblijskih zapovesti o tome kako treba da se ponašamo jedni prema drugima:

Da bismo rešili bračni sukob, moramo:
Biti u miru jedni sa drugima - Marko 9:50
Voleti jedni druge – Jovan 13:34; Rimljanima 12:10; 1 Petrova 4:8; 1. Jovanova 3:11, 23; 4:7, 11, 12
Izgrađivati jedni druge – Rimljanima 14:19; Efescima 4:12; 1. Solunjanima 5:11
Da budemo istog mišljenja jedni prema drugima - Rimljanima 12:16
Da dajemo prednost jedni drugima - Rimljanima 12:10
Da pozdravljamo jedni druge - Rimljanima 16:16
Da smatramo druge boljim od sebe - Filipljanima 2:3
Da služimo jedni drugima - Galatima 5:13
Primati jedni druge - Rimljanima 15:7
Biti odani jedni drugima - Rimljanima 12:10
Da se redujemo ili plačemo jedni sa drugima - Rimljanima 12:15
Da opominjemo jedni druge - Rimljanima 15:14; Kološanima 3:16
Da se brinemo jedni za druge - 1. Korinćanima 12:25
Da pokažite toleranciju jedni prema drugima - Rimljanima 15:1-5; Efescima 4:2; Kološanima 3:13
Da budete ljubazni i praštajući jedni prema drugima – Efešanima 4:32; Kološanima 3:13
Da se pokorite se jedni drugima - Rimljanima 12:10; Efescima 5:21; 1. Petrova 5:5
Da tešite jedni druge - 1. Solunjanima 4:18
Da hrabrite jedni druge – 1. Solunjanima 5:11; Jevrejima 3:13
Da budite samilosni jedni prema drugima – 1. Petrova 3:8
Da se molite jedni za druge - Jakovljeva 5:16
Da priznajete svoje greške jedni drugima - Jakovljeva 5:16
Da prihvatite jedni druge - Rimljanima 14:1; 15:7

Da bismo rešili bračni sukob, ne treba da:
Budete gordi u odnosu jednan na drugi - 1. Korinćanima 4:6
Sudite jedni drugima - Rimljanima 12:16
Lažete jedni druge - Kološanima 3:9
Budete pristrasni jedni prema drugima - 1. Timoteju 5:21
Provocirate ili zavidite jedni drugima - Galatima 5:26
Žudite jedni za drugom - Rimljanima 1:27
Mrzite jedni druge - Titu 3:3
Vodite jedni druge na sud - 1. Korinćanima 6:1-7
Koristite jedni druge - Galatima 5:15

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako se rešava sukob u braku?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries