settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da obnovim svoj brak?

српски

Odgovor


Pošto potreba da se obnovi bračni odnos može da postoji iz mnogo razloga, pogledaćemo osovne principe koje Biblija postavlja generalno za sve odnose, a onda posebno za bračni odnos.

Mesto na kome treba početi je odnos jedan na jedan između muškarca i žene i Gospoda Isusa Hrista. Kao nanovo rođeni vernici, uspeh svakog odnosa je u direktnom odnosu sa kvalitetom našeg ličnog odnosa koji imamo sa Gospodom Isusom Hristom. Kada nismo u zajedništvu sa Gospodom zbog greha ili ličnog stava koji je u suprotnosti sa božanskim viđenjem, vidimo da se ne osećamo najbolje sami sa sobom pre svega, i to se onda odražava na naš odnos sa drugima. Zato je prvo što bi trebalo da uradimo da obnovimo svoje zajedništvo sa Gospodom, složimo se sa Njegovim viđenjem i prebivamo u njegovom oproštaju (1. Jovanova 1:9).

Sve ovo pretpostavlja da osoba ima lični odnos sa Gospodom Isusom Hristom putem novog rođenja. To znači da je osoba nanovo rođena prihvativši spasenje kao dar večnog života u Hristu. Ako se ne preduzme tak korak, tada biblijski principi nisu prvo o čemu treba razmišljati, već večno spasenje i otkupljenje.

Za vernika koji je nanovo rođen, oproštenje je pozicija i privilegija koju imamo u Hristu, i zbog tog oproštenja imamo zapovest da oprostimo drugima. „ Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom — kao što je i Bog vama u Hristu oprostio" (Efežanima 4:32). Ako smo vernici, oprošteno nam je „u Hristu" i u „Hristu" mi opraštamo drugima. Nijedan odnos ne može da se obnovi bez oproštaja. Oproštaj je izbor koji pravimo na osnovu činjenice da je nama oprošteno.

Za bračni odnos, Biblija je dala jasan model koji je u suprotnosti svetskom viđenju. Kada jednom damo i primimo oproštaj, primena Božijeg modela će početi da dovodi dve odvojene strane u jedinstvo koje proslavlja Boga. Ovo zahteva izbor obe strane. Postoji stara izreka: „Ne možeš da koristiš ono što ne poznaješ". Zbog toga bi trebalo da naučimo koji je Božiji model za brak čitajući Božiju Reč.

Bog je odredio prvi brak u Edemskom vrtu između Adama i Eve. Kada se pojavio greh, to savršeno jedinstvo je bilo uništeno. Posle toga je Bog rekao Evi da će Adam biti njena „glava" da vlada nad njom (Postanje 3:16). (Uporedi sa 1. Korinćanima 11:3; Efežanima 5:22; Titu 2:5; 1. Petrova 3:5-6). Ova „vlast" je bila odbačena od strane modernog liberalnog ženskog pokreta i doneo je neizrecivu nesreću onima koji su verovali u laž. Postoji i ljudsko gledište da su „svi jednaki". Na neki način, to je istina. Svi imamo podjednak pristup spasenju u Hristu Isusu (Galatima 3:28). Međutim reći da su svi na svetu jednaki u ljudskim sposobnostima, prilikama ili čak snazi je naivno. Bog je imao cilj zbog koga je ženu postavio pod autoritet svoga muža. Zbog greha ta vlast je bila podjednako i zloupotrebljena i ismevana, i ishod je da je to donelo haos i u domu i porodici. Međutim, Bog kaže: „Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja telesa. Ko voli svoju ženu — samoga sebe voli" (Efežanima 5:28). U stvari, veći deo odgovornosti je dat mužu. Žena treba da se pokori svom mužu kao Gospodu; međutim, muž treba da voli svoju ženu „Kao što je i Hristos zavoleo Crkvu i samoga sebe predao za nju" (Efežanima 5:25-29).

Prva Korinćanima 7 postavlja neke principe i praktične, lične, Duhom vođene savete za brak. Opet, ovo je sve pod uslovom da su obe osobe nanovo rođeni vernici. Ovaj odeljak govori o preljubi, vanbračnom seksu, neženstvu, ostati u čistoti ili – da bi se izbegle zamke strasti vanbračnog seksa – stupiti u brak.

Božiji model za brak deluje, ali je potrebna posvećenost obe strane. Obično, ako se prekine brak postoje problemi koje treba oprostiti i ostaviti iza sebe da bi se išlo napred, i opet, to zahteva izbor i predanost. Nevoljnost da se oprosti bi značila da nema obnove odnosa. Najvažnija od svega je odgovornost svake od osoba pred Gospodom. Živeti u oproštenju i zajedništvu bi bilo divno mesto da se ponovo gradi odnos.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da obnovim svoj brak?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries