settings icon
share icon
Pitanje

Zašto da se venčam?

српски

Odgovor


Mnoge kulture u današnjem svetu gube razumevanje o tome kako je brak zamišljen da bude. Živimo u svetu koji kaže da treba da dobijemo ono što želimo, na bilo koji način na koji to možemo. Na brak se ponekad gleda kao na ograničenje, koje može ometati našu sposobnost da imamo ono što želimo, kada to želimo. Danas se brak ponekad ismejava kao arhaična institucija koja je izgubila na važnosti.

Pa šta je onda brak? Da li je zastareo? Važno je pre svega shvatiti da brak nije koncept koji je stvorio čovek. Kada je Bog stvorio prvog čoveka na svoju sliku (Postanje 1:27; 2:7), dao je tom čoveku sve što mu je bilo potrebno da bude zadovoljan. Ipak, Bog je rekao: „Nije dobro za čoveka da bude sam. Načiniću mu pomagača kao što je on“ ( Postanje 2:18 ). Tako je Bog stvorio ženu od Adamove strane i doveo je do čoveka. Prvi brak se dogodio kada je Bog stvorio ženu da dopuni potrebe muškarca tako da, kada se spoje u savez, postanu jedno telo. Ideja o "jednom telu" podrazumeva neraskidivu vezu koji treba da traje ceo život. Kada su Isusa pitali o razvodu, On je odgovorio: „Zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju, i biće dvoje jedno telo« … Što je dakle Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja.“ (Matej 19:5-6). Zapazite da je Bog taj koji spaja muškarca i ženu u brak. U Malahiji 2:14, Bog nas podseća da je bio „svedok između tebe i žene tvoje mladosti.“ Bog veoma ozbiljno shvata brak.

Brak je bio prva institucija koju je Bog stvorio. To je prethodilo uspostavljanju i crkve i vlasti. Brak je bio prva društvena institucija. Ljudska bića su stvorena da najbolje funkcionišu kada su na zdrav način povezana sa drugima, a Božiji plan za brak je uspostavljanje zdravih porodica. Biblija sadrži mnogo uputstava za članove porodice o tome kako treba da se ophode jedni prema drugima kako bi njihove emocionalne potrebe bile zadovoljene (Efescima 5:21-33; 6:1-4; Kološanima 3:18-21; 1. Korinćanima 7:2-5 , 10-16). Bog je osmislio brak kao odnos jednog muškarca i jedne ženu za ceo život, i svako odstupanje od tog plana je iskrivljenje Njegove namere (Matej 19:8; Rimljanima 1:26-27).

Prva Korinćanima 7:1-2 nam daje najbolji razlog za brak: „ Dobro je za čoveka da se ne dotiče žene; ali zbog bluda svaki neka ima svoju ženu, i svaka žena svoga muža." Bog je osmislio seks da se uživa samo unutar granica braka. Svaka seksualna aktivnost izvan tih granica je greh (Galatima 5:19; Kološanima 3:5). Ako osoba ima jak seksualni nagon, obično je dobra ideja da se oženi da bi se umanjila požuda i izbegao nemoral (Jakov 1:13-15). Uključivanje u seksualne aktivnosti sa nekim osim sopstvenog supružnika je greh i vodi u emocionalne probleme i loše posledice (Poslovice 6:26-29; 1. Korinćanima 6:18).

Međutim, u Svetom pismu ne postoji zapovest da svi moraju biti u braku. U stvari, apostol Pavle je favorizovao ideju da se ostane sam, kao način da se posveti više vremena služenju Bogu ( 1. Korinćanima 7:7-9, 32-35 ). Ima onih koji ne osećaju potrebu da budu u braku i u tome nema ništa loše. Samci mogu da imaju ispunjen život i da pronađu emocionalnu podršku kroz prijatelje, porodicu i mogućnosti u službi. Međutim, naše društvo je počelo da izjednačava ideju da budeš sam, sa seksualnim nemoralom, a to je veoma pogrešno. Pavle je promovisao ideju da se bude sam, da bi osoba mogla da posveti punu pažnju Hristovom delu. Bezbračni život nikada ne bi trebalo da se koristi kao izgovor za život u seksualnom grehu. Ali ako jedna osoba može da kontroliše svoje strasti i da živi moralno čistim životom, nema potrebe da se oseća pod pritiskom da se oženi ( 1. Korinćanima 7:37 ).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto da se venčam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries