settings icon
share icon
Pitanje

Šta je definicija braka?

српски

Odgovor


Širom sveta, najmanje sedamnaest nacija je legalizovalo brak između istopolnih partnera. Očigledno, društvena definicija braka se menja. Ali,da li je pravo vlade da redefiniše brak ili je definiciju braka već odredio viši autoritet?

U 2. glavi 1. Mojsijeve, ili Postanja, Bog izjavljuje da nije dobro da Adam (prvi čovek) živi sam. Sve životinje su tu, ali nijedna od njih nije odgovarajući partner za Adama. Bog, dakle, u posebnom činu stvaranja, stvara ženu. Samo nekoliko stihova kasnije, žena je nazvana „njegova supruga“ (1. Mojsijeva 2:25). Eden je bio poprište prvog braka, koji je odredio sam Bog. Autor 1. Mojsijeve, zatim beleži standard po kome se definišu svi budući brakovi: „Zato će čovek ostaviti oca i majku i sjediniti se sa svojom ženom, i biće jedno telo“ (1. Mojsijeva 2:24).

Ovaj odlomak iz Svetog pisma daje nekoliko tačaka za razumevanje Božjeg plana za brak. Prvo, brak uključuje muškarca i ženu. Jevrejska reč za „žena“ je rodno specifična; ne može značiti ništa drugo osim „žena“. Ne postoji odeljak u Svetom pismu koji pominje brak koji uključuje bilo šta drugo osim muškarca i žene. Nemoguće je da se formira porodica ili da se ljudska reprodukcija odvija aseksualno. Pošto je Bog odredio da se seks odvija samo između bračnog para, sledi da je Božji plan da se porodična jedinica formira kada se muškarac i žena udruže u seksualnom odnosu i imaju decu.

Drugi princip iz 1. Mojsijeve 2, o Božijem planu za brak je da brak treba da traje doživotno. Stih 24 kaže da njih dvoje postaju „jedno telo“. Eva je uzeta sa Adamove strane i tako je bukvalno bila jedno telo sa Adamom. Sama njena supstanca je nastala od Adama umesto od zemlje. Svaki brak nakon toga treba da odražava jedinstvo koji su delili Adam i Eva. Pošto je njihova veza bila „u telu“, bili su zajedno zauvek. U prvom braku nije postojala klauzula koja bi omogućila način da se njih dvoje razdvoje. To znači da je Bog stvorio brak za ceo život. Kada se muškarac i žena obavežu da će se venčati, oni „postaju jedno telo“, blisko povezani jedno sa drugim sve do smrti.

Treći princip iz ovog odlomka o Božjem planu za brak je monogamija. Jevrejske reči za „muškarac“ i „žena“ su jednina i ne dozvoljavaju više žena. Iako su neki ljudi u Svetom pismu imali više žena, jasno je iz izveštaja o stvaranju da je Božji plan za brak bio jedan muškarac i jedna žena. Isus je naglasio ovaj princip kada se pozvao na izveštaj iz 1. Mojsijeve da bi se suprotstavo ideji lakog razvoda (Matej 19:4—6).

Ne treba da nas čudi što svet želi da promeni ono što je Bog ustanovio. „Zato je težnja tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se telo ne potčinjava Božijem zakonu, a i ne može“ (Rimljanima 8:7). Iako svet pokušava da pruži sopstvenu definiciju za ono što nazivaju „brakom“, Biblija i dalje stoji. Jasna definicija braka je zajednica jednog muškarca i jedne žene za ceo život.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je definicija braka?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries