settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o ponovnom braku nakon smrti vašeg supružnika?

српски

Odgovor


Da li osoba ima pravo na ponovni brak nakon što postane udovac/udovica? Ne samo da Biblija ne govori protiv ponovnog braka nakon što supružnik umre, već ga u nekim slučajevima zapravo ohrabruje (1. Korinćanima 7:8-9; 1. Timoteju 5:14). Jevrejska kultura u biblijska vremena je to takođe podsticala iz različitih razloga. U većini slučajeva, Biblija se bavi pitanjem udovica, a ne udovaca. Međutim, ništa u kontekstu bilo kog od ovih pasusa nas ne navodi da verujemo da je standard bio različit za muškarce i žene.

Obraćanje prvenstveno udovicama verovatno je bilo iz tri razloga. Prvi je bio da su muškarci obično radili van kuće, ponekad radeći opasne poslove. Muškarci su u biblijska vremena, baš kao i sada, u proseku imali kraći životni vek od svojih žena. Dakle, udovice su bile daleko češće od udovaca.

Drugi razlog je bila činjenica da u biblijska vremena su žene retko imale sredstva da izdržavaju sebe i svoju decu. Ponovni brak je bio primarni način na koji bi udovica ponovo stekla zaštitu i sredstva za potrebe sebe i svoje djece. Kada je Hristos uspostavio Crkvu, Crkva je postala odgovorna za brigu o udovicama pod određenim okolnostima (1. Timoteju 5:3-10).

Treći razlog je bio, da je nastavak muževljeve porodične loze i imena bilo važno pitanje u jevrejskoj kulturi. Kao rezultat toga, ako je muž umro a da nije ostavio decu da nose njegovo ime, njegov brat je bio ohrabren da oženi udovicu i da joj obezbedi decu. Drugi muškarci u porodici takođe su imali tu mogućnost, ali je postojao odgovarajući red u kome je svaki muškarac imao priliku da ispuni ili prenese ovu odgovornost na drugog (pogledajte Rutinu knjigu za primer ovoga). Čak i među sveštenicima (koji su morali da slede viši standard), ponovni brak nakon smrti supružnika je bio dozvoljen. U slučaju sveštenika, bilo je pod uslovom da se venčaju samo sa udovicom drugog sveštenika (Jezekilj 44:22). Dakle, na osnovu svih biblijskih pouka o ovoj temi, ponovni brak nakon smrti supružnika je dozvoljen od Boga.

Rimljanima 7:2-3 nam kaže: „Tako je i udata žena vezana Zakonom. Ali, ako joj muž umre, razrešena je Zakona koji je vezuje za muža. Zato ukoliko živi s drugim čovekom za života svog muža, biće nazvana preljubnicom. Ali, ako joj muž premine, razrešuje se Zakona, te tako ne čini preljubu ako se uda za drugoga." Čak i sa razvodom koji se danas dešava u 50% brakova, većina venčanih zaveta i dalje sadrži frazu „dok nas smrt ne rastavi“. Ova se fraza možda ne nalazi izričito u Bibliji, ali princip je biblijski.

Kada se muškarac i žena venčaju, Bog ih sjedinjuje kao jedno telo (Postanje 2:24; Matej 19:5-6). Jedina stvar koja može raskinuti bračnu vezu u Božijim očima, je smrt. Ako jedan od supružnika umre, udovica/udovac ima punu slobodu da se ponovo venča. Apostol Pavle je dozvolio udovicama da se ponovo udaju u 1. Korinćanima 7:8-9 i podstakao je mlađe udovice da se ponovo udaju u 1. Timoteju 5:14. Ponovni brak nakon smrti supružnika je apsolutno dozvoljen od Boga.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o ponovnom braku nakon smrti vašeg supružnika?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries