settings icon
share icon
Pitanje

Da li je pogrešno da muž i žena koji su hrišćani, posećuju različite crkve?

српски

Odgovor


Muž i žena koji posećuju odvojene crkve je situacija koja je češća nego što se misli. Takođe je uobičajeno da deca takvog para budu podeljena između dve crkve, stvarajući tako rascep u porodici koji nikada nije zdrav. Da bismo utvrdili da li je „pogrešno“ da muž i žena posećuju odvojene crkve, moramo prvo da posmatramo brak kao odnos koji je uspostavio Bog.

Postanak 2:24 nam govori da je Bog stvorio muškarca i ženu da postanu „jedno telo“ kada se venčaju, a ne dva odvojena bića koja idu svojim putevima. U braku postoji jedinstvo koje je jedinstveno i sveto. Štaviše, brak je slika Hrista i Njegove crkve (vernika) kako je opisano u Efescima 5:31-32. Bračni savez između muškarca i žene simboličan je zavet između Hrista i onih za koje je On umro. Njegov je zavet večan i svet, baš kao što i brak treba da bude svet i ceo. Ovo jedinstvo dvoje ljudi u jedno, u duhovnom smislu dostiže svoju najveću svetost, gde njih dvoje treba da budu istomišljenici u pogledu osnovnih doktrina hrišćanstva — Boga, Hrista, greha, spasenja, raja/pakla, itd. Ovo jedinstvo razumevanja se postiže kroz delo Svetog Duha i ujedinjuje muža i ženu u vezu koja se razlikuje od bilo koje druge na ovoj zemlji.

Iako je moguće da muž i žena imaju različite ukuse u pogledu muzike, stilova propovedanja ili bogosluženja, dečijih programa itd., nijedna od ovih stvari nije dovoljno značajna da razbije porodicu na dva dela kako bi mogli da pohađaju različite crkve zasnovano na njihovom ukusu. Jasno je da ako su obe crkve zasnovane na Bibliji i poštuju Hrista, nema razloga zašto se jedan supružnik ne bi priklonio i ostavio po strani svoje lične sklonosti. Još bolja alternativa je da se par udruži kako bi potražio crkvu u kojoj se propoveda Reč Božja kao jedini vodič za veru i praksu, gde cela porodica može da nauči pravo evanđelje Isusa Hrista i gde porodica može da se druži sa istomišljenicima. U tome, muž kao duhovni vođa porodice treba da preuzme vođstvo i donese konačnu odluku, s ljubavlju uzimajući u obzir mišljenje svoje žene.

Nažalost, porodica sa dve crkve najčešće se pojavljuje u brakovima u kojima je jedan supružnik odrastao kao rimokatolik, a drugi u protestantskoj denominaciji. U ovakvim situacijama, bilo bi mudrije da se par nije venčavao. Molimo pročitajte sledeći članak: Da li hrišćani različitih denominacija treba da se zabavljaju ili da se venčaju? Ako je brak već sklopljen, par treba da teži duhovnom jedinstvu. Za dvoje ljudi koji su ukorenjeni u svojim različitim doktrinarnim pozicijama, često je veoma teško da naprave kompromis i nađu rešenje, ali sa Bogom je sve moguće. Par u takvoj situaciji može biti primoran da pohađa različite crkve, posebno ako jedan ili oba supružnika smatraju da su verovanja drugog supružnika nebiblijska. U takvoj situaciji, oba supružnika treba da se posvete molitvi da se otkrije istina i da se postigne duhovno jedinstvo.

Ovi doktrinarni sukobi moraju biti rešeni u porodici da bi se postiglo istinsko jedinstvo. Par koji pohađa različite crkve mora biti voljan da sve što je naučen proveri u skladu sa istinama iz Svetog pisma i da bude spreman da odbaci sve što je u suprotnosti sa Biblijom. Stav treba da bude: „sve proveravajte, dobro zadržite“ ( 1. Solunjanima 5:21 ).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je pogrešno da muž i žena koji su hrišćani, posećuju različite crkve?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries