settings icon
share icon
Pitanje

Šta treba učiniti ako se muž i žena ne slažu oko desetka / koliko da daju?

српски

Odgovor


Kada se muž i žena ne slažu oko „desetka“ ili oko toga koliko da daju lokalnoj crkvi i drugim službama, može doći do svađe. Prvo, važno je razumeti da prema Novom zavetu, hrišćani nisu u obavezi da daju desetak, ili 10% svog prihoda. Bog je uveo desetak Izraelu u skladu sa starozavetnom ekonomijom. Desetak se davao čak i pre nego što je dat zakon (1. Mojsijeva 14:20), a 3. Mojsijeva 27:30 kaže da su ljudi morali davati desetak od onoga što rodi na zemlji, od semena ili plodova drveća, jer sve to pripada Gospodu. U 5. Mojsijevoj 14:22, Mojsije se obraća ljudima kojima je Bog rekao: „Staraj se da svake godine odvojiš desetak od roda polja svojih.“ Izraelski narod je trebalo da donese od svega što mu je rodilo i vrati ga Gospodu. Desetak je izdržavao skiniju, a kasnije i hram kao i sveštenstvo.

Danas su naš desetak i davanje izraz ljubavi prema Bogu koje mi dajemo zbog zahvalnosti za sve blagoslove koje primamo kao Negova deca. Mi ne živimo pod zakonom Strog zaveta već smo u blagodati novog doba. Naš desetak i prinosi su način da podržimo Božje delo u našim lokalnim crkvama, kao i misionarska dela.

Kada dajemo Gospodu, treba da dajemo radosnog srca. "A ovo upamtite: ko škrto seje, šktro će i žnjeti, a ko izdašno seje, izdašno će i žnjeti. Neka svako daje kako je odlučio u svom srcu – ne sa žalošću ili na silu, jer Bog voli radosnog davaoca" (2. Korinćanima 9:6-7). Davanje iz prinude ili davanje da bismo nadoknadili nešto što nedostaje neće nam duhovno koristiti, niti će doneti blagoslov ukućanima.

Po Božijem poretku, muž i žena su jedno (Marko 10:8). U idealnom slučaju, muž i žena bi trebalo da razgovaraju o svom davanju i da se dogovore o odgovarajućem iznosu i o odgovarajućim mestima za davanje na osnovu biblijskih principa. Ako postoji neslaganje oko davanja, žena ne može da uzurpira autoritet svoga muža i da daje umesto njega ili da pokuša da ga spreči u davanju. Čineći to, žena preuzima poglavarski autoritet (Efescima 5:22-33) na sebe, a to je izvan Božjeg poretka. Žene treba da žive u poslušnosti Božjoj zapovesti i da se pokoravaju mužu, kao što se pokoravaju Njemu (Efescima 5:22). Isto tako, muževi treba da se potčine Bogu i da nesebično vole svoje žene (Efescima 5:22-33). Muž treba u molitvi da uzme u obzir predlog svoje žene, ali da donese rešenje u skladu sa Gospodnjim vođstvom. Ako bilo koji od supružnika neveruje, isti principi i dalje važe. Muž, kao glava porodice, snosi konačnu odgovornost za odluke o davanju.

Potčinjavanje Božijem poretku doneće blagoslov i milost za da stojimo u veri. Bog ima način da obavi sve što treba, a mi možemo da imamo mir i pouzdanje da ne treba da ispravljamo ono što smatramo pogrešnim. U 1. Samuilovoj nalazimo ovo večno načelo: „Ali Samuilo odvrati: ’Zar su Gospodu paljenice i klane žrtve mile kolko i poslušnost? Poslušati je bolje nego žrtvovati, a pokoriti se bolje od loja ovnujskog.“ (1. Samuilova 15:22).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta treba učiniti ako se muž i žena ne slažu oko desetka / koliko da daju?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries