settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o braku?

српски

Odgovor


Božansko uspostavljanje braka je zapisano u Prvoj Mojsijevoj. "A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i telo od moga tela. Neka joj ime bude čovečica(žena), jer je uzeta od čoveka. Zato će ostaviti čovek oca svoga i mater svoju i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo" (Prva Mojsijeva 2:23-24). Bog je stvorio čoveka a onda je stvorio ženu kao "kost od njegovih kosti." U tom procesu kao što je zapisano, se kaže da je Bog uzeo jedno Adamovo "rebro" (Prva Mojsijeva 2:21-22). Bukvalna Jevrejska reč označava jednu stranu od osobe.

Tako da, Eva je uzeta od jedne "strane" od Adama, i samim tim ona pripada njegovoj strani. "I Adam dade ime svakom živinčetu, i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zveri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug(pomagač) prema njemu." (Prva Mojsijeva 2:20). Reči "pomagač i drug" su iste na Jevrejskom. Reč je "ezer" i potiče od korena reči koja znači okružiti, zaštititi ili pomoći, pomoć, pomoćnik, priteći nekom u pomoć. Samim tim označava da pomaže, da podrži, ili pomoć. Eva je stvorena da bude uz Adama, kao njegova "druga polovina," da ga podržava i da mu pomaže. Jedan čovek i jedna žena kada stupe u brak postaju "jedno telo." Novi zavet dodaje upozorenje koje se odnosi na ovo "jedno telo." "Tako nisu više dva nego jedno telo. Što je dakle Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja" (Matej 19:6).

Postoji nekoliko poslanica koje je napisao Apostol Pavle, a koje se odnose na temu Biblijskog pogleda na brak i kako nanovo rođeni vernici treba da se ponašaju u okviru svojih bračnih odnosa. Jedan takav odeljak nalazimo u Prvoj Korinćanima poglavlje 7 i drugi u Efescima 5:22-33. Kada se ova dva pasusa proučavaju zajedno, Biblijski principi do kojih se dolazi obezbeđuju verniku okvir za bračne odnose koji su ugodni Bogu.

Odeljak koji se nalazi u Efescima je posebno dubok kada se radi o uspešnom Biblijskom braku. "Žene da se pokoravaju svojim muževim kao Gospodu, jer muž je ženina glava kao što je i Hristos glava Crkve, on kao Spasitelj svoga tela " (Efescima 5:22-23). "Muževi, volite svoje žene − kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samog sebe predao za nju" (Efescima 5:25). "Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja telesa. Ko voli svoju ženu− samog sebe voli. Jer niko nikada nije omrznuo svoje telo, nego ga hrani i greje −kao i Hristos Crkvu" (Efescima 5:28-29). "Zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju, i biće dvoje jedno telo" (Efescima 5:31).

Kada muž i žena izaberu da žive na osnovu ovih principa, ako su nanovo rođeni vernici, to onda čini njihov brak Biblijskim. To nije neki odnos sa strane, već je to odnos koji je u skladu sa koceptom da je Hrist glava i čoveku i ženi zajedno. Tako da, Biblijski koncept braka predstavlja jedinstvo između dve osobe i to je slika jedinstva koju Hrist ima sa svojom crkvom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o braku?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries