Întrebări despre Mântuire


Ce este mântuirea? Care este doctrina creştină a mântuirii?

Ce este planul de mântuire?

Este Iisus singura cale către Cer?

Mântuirea este numai prin credinţă, sau prin credinţă plus fapte?

Poate un creştin să-şi piardă mântuirea?

Este mântuirea pentru totdeauna?

Este siguranţa mântuirii biblică?

Cum pot avea siguranţa mântuirii?

Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?

Cum au fost mântuiţi oamenii care au trăit înainte ca Iisus să moară pentru păcatele lor?

Ce se întâmplă cu aceia care nu au auzit niciodată despre Iisus?

Înseamnă siguranţa mântuirii veşnice permisiunea de a păcătui?

Cum este posibil ca suveranitatea lui Dumnezeu şi liberul arbitru al oamenilor să lucreze împreună pentru mântuire?

De ce este importantă învierea lui Iisus Hristos?

Ce se întâmplă cu bebeluşii şi copiii mici după ce mor? Unde putem găsi în Biblie ceva despre vârsta responsabilităţii?

De ce a cerut Dumnezeu jertfe ale animalelor în Vechiul Testament?

Dacă mântuirea este veşnică, de ce Biblia ne avertizează atât de mult cu privire la apostazie?

Trebuie crestinii să-şi ceară mereu iertare pentru păcatele lor?

Este botezul necesar pentru mântuire? Ce este regenerarea prin botez?

Ce este justificarea?

Ce este împăcarea cu Dumnezeu? De ce este nevoie să fim împăcaţi cu Dumnezeu?

Care este semnificaţia răscumpărării?

Ce este pocăinţa şi de ce este necesară pentru mântuire?

Rămâne mântuit creștinul care dă înapoi?

Ne învață versetul din 1 Petru 3.21 că botezul e necesar pentru mântuire?

Ne învață Fapte 2.38 că botezul este necesar pentru mântuire?

Ne învață Ioan 3.5 că botezul este necesar pentru mântuire?

Ne învață Marcu 16.16 că botezul este necesar pentru mântuire?

Ce spune Biblia despre convertirea pe patul de moarte?

E posibil ca numele unei persoane să fie șters din cartea vieții?

Ce se întâmplă dacă nu simt că sunt mântuit?

Va continua Dumnezeu să te ierte dacă faci același păcat din nou și din nou?

Poate un creștin „returna” mântuirea?

Iartă Dumnezeu păcatele mari? Îl va ierta Dumnezeu pe un criminal?

Care sunt punctele esențiale din mesajul Evangheliei?

Ce înseamnă că Isus a murit pentru păcatele noastre?

Există vreo deosebire între cartea vieții și cartea vieții Mielului?

Care e deosebirea între îndurare și har?

Cum și cui i-a plătit Isus răscumpărarea noastră?

Dacă te îndoiești de mântuirea ta, înseamnă acest lucru că nu ești mântuit cu adevărat?

Ce este sfințirea? Care este definiția sfințirii creștine?

Poate fi un om mântuit prin revelația generală?

Va exista o a doua șansă pentru mântuire după moarte?

Care sunt câteva dintre semnele credinței mântuitoare adevărate?

Există vreun păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta?

Care este adevărata Evanghelie?

Cât de mic poți fi ca vârstă, și totuși să-L chemi pe Isus să fie Mântuitorul tău?


Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări despre Mântuire