settings icon
share icon

Întrebări despre Mântuire

Ce este mântuirea? Care este doctrina creştină a mântuirii?

Ce este planul de mântuire?

Este Iisus singura cale către Cer?

Mântuirea este numai prin credinţă, sau prin credinţă plus fapte?

Poate un creştin să-şi piardă mântuirea?

Este mântuirea pentru totdeauna?

Este siguranţa mântuirii biblică?

Cum pot avea siguranţa mântuirii?

Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?

Cum au fost mântuiţi oamenii care au trăit înainte ca Iisus să moară pentru păcatele lor?

Ce se întâmplă cu aceia care nu au auzit niciodată despre Iisus?

Înseamnă siguranţa mântuirii veşnice permisiunea de a păcătui?

Cum este posibil ca suveranitatea lui Dumnezeu şi liberul arbitru al oamenilor să lucreze împreună pentru mântuire?

De ce este importantă învierea lui Iisus Hristos?

Ce se întâmplă cu bebeluşii şi copiii mici după ce mor? Unde putem găsi în Biblie ceva despre vârsta responsabilităţii?

De ce a cerut Dumnezeu jertfe ale animalelor în Vechiul Testament?

Dacă mântuirea este veşnică, de ce Biblia ne avertizează atât de mult cu privire la apostazie?

Trebuie crestinii să-şi ceară mereu iertare pentru păcatele lor?

Este botezul necesar pentru mântuire? Ce este regenerarea prin botez?

Ce este justificarea?

Ce este împăcarea cu Dumnezeu? De ce este nevoie să fim împăcaţi cu Dumnezeu?

Care este semnificaţia răscumpărării?

Ce este pocăinţa şi de ce este necesară pentru mântuire?

Rămâne mântuit creștinul care dă înapoi?

Ne învață versetul din 1 Petru 3.21 că botezul e necesar pentru mântuire?

Ne învață Fapte 2.38 că botezul este necesar pentru mântuire?

Ne învață Ioan 3.5 că botezul este necesar pentru mântuire?

Ne învață Marcu 16.16 că botezul este necesar pentru mântuire?

Ce spune Biblia despre convertirea pe patul de moarte?

E posibil ca numele unei persoane să fie șters din cartea vieții?

Ce se întâmplă dacă nu simt că sunt mântuit?

Va continua Dumnezeu să te ierte dacă faci același păcat din nou și din nou?

Poate un creștin „returna” mântuirea?

Iartă Dumnezeu păcatele mari? Îl va ierta Dumnezeu pe un criminal?

Care sunt punctele esențiale din mesajul Evangheliei?

Ce înseamnă că Isus a murit pentru păcatele noastre?

Există vreo deosebire între cartea vieții și cartea vieții Mielului?

Care e deosebirea între îndurare și har?

Cum și cui i-a plătit Isus răscumpărarea noastră?

Dacă te îndoiești de mântuirea ta, înseamnă acest lucru că nu ești mântuit cu adevărat?

Ce este sfințirea? Care este definiția sfințirii creștine?

Poate fi un om mântuit prin revelația generală?

Va exista o a doua șansă pentru mântuire după moarte?

Care sunt câteva dintre semnele credinței mântuitoare adevărate?

Există vreun păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta?

Care este adevărata Evanghelie?

Cât de mic poți fi ca vârstă, și totuși să-L chemi pe Isus să fie Mântuitorul tău?

Ce este cartea vieții?

Poate Dumnezeu să mă mântuiască?

Ce înseamnă că Dumnezeu ne atrage la mântuire?

Cât de ușor este să crezi?

De ce credința fără fapte este moartă?

Cum poate mântuirea să nu fie prin fapte când se cere credință? A crede nu este o faptă?

E necesar să înțelegem complet Evanghelia pentru a merge în cer? E suficient să o credem, chiar dacă nu o înțelegem pe deplin?

Ce e glorificarea?

De ce nu e suficient să fii un om bun pentru a ajunge în cer?

Ce spune Biblia despre mântuirea casei?

Dacă pedeapsa pentru păcatele noastre e veșnicia în iad, cum a plătit moartea lui Isus pedeapsa noastră, dacă dacă nu a petrecut o veșnicie în iad?

De ce îndreptățirea prin credință e o doctrină atât de importantă?

Ce e mântuirea și domnia?

Vor merge în cer oamenii cu boli mintale? Manifestă Dumnezeu îndurare față de cei cu retard, tulburări, debilități sau handicapuri mintale?

Cât de îngustă e poarta cea strâmtă?

Cum poți crede în mântuirea numai prin credință, când singura dată când apare „numai prin credință" în Biblie (Iacov 2.24) se spune că mântuirea nu e numai prin credință?

Cum pot ști dacă sunt unul dintre cei aleși?

Ce este împăcarea?

E mărturisirea publică necesară pentru mântuire (Romani 10.9-10)?

Ce este regenerarea, potrivit Bibliei?

Afectează mântuirea mai mult decât doar viața de după moarte?

De ce mântuirea prin fapte e conceptul la care se aderă predominant?

Ce e harul salvator?

Dacă un creștin comite suicid, mai e mântuit?


Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări despre Mântuire
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries