Întrebări despre Mântuire

Întrebări despre Mântuire

Ce este mântuirea? Care este doctrina creştină a mântuirii?

Ce este planul de mântuire?

Este Iisus singura cale către Cer?

Mântuirea este numai prin credinţă, sau prin credinţă plus fapte?

Poate un creştin să-şi piardă mântuirea?

Este mântuirea pentru totdeauna?

Este siguranţa mântuirii biblică?

Cum pot avea siguranţa mântuirii?

Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?

Cum au fost mântuiţi oamenii care au trăit înainte ca Iisus să moară pentru păcatele lor?

Ce se întâmplă cu aceia care nu au auzit niciodată despre Iisus?

Înseamnă siguranţa mântuirii veşnice permisiunea de a păcătui?

Cum este posibil ca suveranitatea lui Dumnezeu şi liberul arbitru al oamenilor să lucreze împreună pentru mântuire?

De ce este importantă învierea lui Iisus Hristos?

Ce se întâmplă cu bebeluşii şi copiii mici după ce mor? Unde putem găsi în Biblie ceva despre vârsta responsabilităţii?

De ce a cerut Dumnezeu jertfe ale animalelor în Vechiul Testament?

Dacă mântuirea este veşnică, de ce Biblia ne avertizează atât de mult cu privire la apostazie?

Trebuie crestinii să-şi ceară mereu iertare pentru păcatele lor?

Este botezul necesar pentru mântuire? Ce este regenerarea prin botez?

Ce este justificarea?

Ce este împăcarea cu Dumnezeu? De ce este nevoie să fim împăcaţi cu Dumnezeu?

Care este semnificaţia răscumpărării?

Ce este pocăinţa şi de ce este necesară pentru mântuire?Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări despre Mântuire