settings icon
share icon
Întrebare

Ce este justificarea?

Răspuns


Simplu spus, a justifica înseamnă a declara sau a socoti neprihănit, a pune pe cineva într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Justificarea este actul prin care Dumnezeu îi declară neprihăniţi pe cei care Îl primesc pe Hristos, pe baza neprihănirii lui Hristos care este imputată (sau pusă în contul) celor care Îl primesc pe Hristos (2 Corinteni 5:21). Deşi justificarea este un principiu găsit în întreaga Scriptură, cel mai important pasaj care descrie justificarea credincioşilor este Romani 3:21-26: “Dar acum s-a arătat o neprihănire (greceşte: dreptate) pe care o dă Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc Legea şi proorocii - şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toti cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus”.

Noi suntem justificaţi, socotiţi neprihăniţi în momentul mântuirii noastre. Justificarea nu ne face neprihăniţi, ci mai degrabă ne socoteşte sau ne declară neprihăniţi. Justificarea noastră vine din credinţa în lucrarea de mântuire desăvârşită a lui Iisus Hristos. Jertfa Lui acoperă păcatul nostru, permiţându-I lui Dumnezeu să ne vadă desăvârşiţi şi nepătaţi. Fiindcă suntem în Hristos, ca şi credincioşi, când Dumnezeu se uită la noi, vede neprihănirea lui Hristos. Lucrul acesta satisface cerinţa lui Dumnezeu pentru desăvârşire, şi astfel El ne declară neprihăniţi – ne justifică.

Romani 5:18-19 rezumă foarte bine acest adevăr: “... Astfel, deci, după cum printr-o singură greşeală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi”. Datorită justificării, pacea lui Dumnezeu poate stăpâni în viaţa noastră. Datorită justificării credincioşii pot avea siguranţa mântuirii. Faptul justificării este cel care Îl face pe Dumnezeu să înceapă procesul sfinţirii – proces prin care Dumnezeu ne face să fim în realitate ceea ce deja suntem poziţional. “Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (sau: să avem) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos” (Romani 5:1).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este justificarea?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries