settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă că Isus a murit pentru păcatele noastre?

Răspuns


Simplu spus, fără moartea lui Isus pe cruce pentru păcatele noastre, nimeni nu ar avea viață veșnică. Isus Însuși a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14.6) În această afirmație, Isus spune care este motivul nașterii, al morții și al învierii Sale – ca să asigure omenirii păcătoase calea către cer, unde nu ar fi putut ajunge niciodată prin ea însăși.

Când Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva, ei erau perfecți în orice aspect și trăiau într-un paradis efectiv, Grădina Eden (Genesa 2.15). Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, însemnând că și el avea libertatea de a lua decizii și de a face alegeri după propria sa voință. Genesa 3 continuă să descrie cum Adam și Eva au cedat în fața ispitelor și a minciunilor lui Satan. Astfel, au încălcat voia lui Dumnezeu mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului din care le era interzis să mănânce: „Domnul Dumnezeu i-a dat omului porunca aceasta: «Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.»” (Genesa 2.16-17) Acesta a fost primul păcat înfăptuit de om și, ca rezultat, toată omenirea este supusă atât morții fizice, cât și veșnice, în virtutea naturii păcătoase moștenite de la Adam.

Dumnezeu a declarat că toți cei care păcătuiesc vor muri atât fizic, cât și spiritual. Aceasta este soarta tuturor oamenilor. Dar Dumnezeu, în harul și îndurarea Sa, ne-a pus la dispoziție o cale de ieșire din acest impas, sângele Fiului Său perfect vărsat pe cruce. Dumnezeu a declarat că „fără vărsare de sânge nu este iertare” (Evrei 9.22), dar prin vărsarea de sânge ne este asigurată răscumpărarea. Legea lui Moise (Exodul 20.2-17) a asigurat o cale prin care oamenii să fie considerați „fără păcat” sau „îndreptățiți” în ochii lui Dumnezeu – aducerea animalelor ca jertfă pentru păcat. Aceste jertfe erau totuși numai temporare și erau cu adevărat o prefigurare a jertfei desăvârșite aduse o dată pentru totdeauna de Cristos pe cruce (Evrei 10.10).

De aceea a venit și a murit Isus, ca să devină jertfa supremă și cea din urmă, jertfa perfectă pentru păcatele noastre (Coloseni 1.22, 1 Petru 1.19). Prin El, promisiunea vieții veșnice cu Dumnezeu a intrat în vigoare prin credință pentru aceia care cred în Isus, „pentru ca făgăduința să fie dată celor care cred, prin credința în Isus Cristos” (Galateni 3.22). Aceste două cuvinte „credință” și „cred” sunt cruciale pentru mântuirea noastră. Prin credința în sângele lui Cristos vărsat pentru păcatele noastre primim viața veșnică. „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2.8-9)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă că Isus a murit pentru păcatele noastre?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries