settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt punctele esențiale din mesajul Evangheliei?

Răspuns


Cuvântul „Evanghelie” înseamnă „veste bună” și este cel mai bine definit ca fiind mesajul iertării de păcat prin lucrarea ispășitoare a lui Isus Cristos. În esență, este planul de salvare a lui Dumnezeu pentru aceia care se vor încrede în Fiul Său divin ca să fie împăcați cu Dumnezeul drept și sfânt. Conținutul de bază al acestui mesaj salvator ne este lăsat limpede în Biblie.

În prima epistolă către corinteni, Pavel prezintă conținutul mesajului Evangheliei: „Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi.” (1 Corinteni 15.1-4)

În acest pasaj, vedem trei elemente esențiale ale mesajului Evangheliei. Întâi de toate, propoziția „a murit pentru păcatele noastre” e foarte importantă. Romani 3.23 spune: „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” Toți cei care se apropie de tronul harului ca să capete mântuirea trebuie să recunoască realitatea păcatului. Pentru ca iertarea să aibă loc, păcătosul trebuie să înțeleagă cât de disperată e starea vinei lui înaintea lui Dumnezeu și că „plata păcatului este moartea” (Romani 6.23). Fără acest adevăr de bază, nicio prezentare a Evangheliei nu e completă.

În al doilea rând, Persoana și lucrarea lui Cristos sunt componente indispensabile ale Evangheliei. Isus este deopotrivă Dumnezeu (Coloseni 2.9) și om (Ioan 1.14). Isus a trăit viața fără păcat pe care nu am fi putut-o trăi niciodată (1 Petru 2.22) și El este singurul care a putut muri o moarte înlocuitoare pentru păcătos. Păcatul împotriva unui Dumnezeu infinit cere o jertfă infinită. Prin urmare, fie omul, care este finit, trebuie să plătească pedeapsa pentru o durată infinită de timp în iad, fie Cristosul infinit trebuie să o plătească o singură dată. Isus a mers la cruce ca să plătească datoria noastră față de Dumnezeu pentru păcatul nostru și aceia care sunt acoperiți de jertfa Sa vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu ca fii ai Împăratului (Ioan 1.12).

În al treilea rând, Învierea lui Cristos este un element esențial al Evangheliei. Învierea este dovada puterii lui Dumnezeu. Numai Cel care a creat viața o poate readuce în existență după moarte, numai El poate înfrânge hidoșenia morții și numai El poate îndepărta boldul și biruința morții (1 Corinteni 15.54-55). Mai mult, spre deosebire de toate celelalte religii, creștinismul are un Fondator care trece dincolo de moarte și care promite că urmașii Săi vor face același lucru. Toate celelalte religii au fost întemeiate de oameni și profeți al căror sfârșit a fost mormântul.

În cele din urmă, Cristos oferă mântuirea Sa ca un dar fără plată (Romani 5.15, 6.23) care poate fi primit numai prin credință, fără vreo faptă sau vreun merit al nostru (Efeseni 2.8-9). Așa cum ne spune apostolul Pavel, Evanghelia este „... puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” (Romani 1.16). Același autor inspirat ne spune: „Dacă-L mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani 10.9)

Așadar, acestea sunt elementele esențiale ale Evangheliei: păcatul tuturor oamenilor, moartea lui Cristos pe cruce ca să plătească pentru acele păcate, Învierea lui Cristos ca să le dea viață veșnică acelora care Îl urmează și oferta darului fără plată al mântuirii pentru toți oamenii.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt punctele esențiale din mesajul Evangheliei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries