settings icon
share icon
Întrebare

Ce este planul de mântuire?

Răspuns


Îţi este foame? Nu, nu despre foame fizică vorbim; ai tu o foame pentru mai mult în viaţa ta? Este ceva în adâncul tău care pare să nu fie satisfăcut? Dacă da, atunci Iisus este calea ! Iisus a spus: "Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată" (Ioan 6:35).

Eşti tu confuz? Nu ai simţit niciodată că nu ţi-ai găsit calea sau scopul în viaţă? Nu ţi se pare că parcă a închis cineva lumina şi tu nu poţi găsi comutatorul să o deschizi? Dacă eşti în această situaţie, Iisus este calea ! Iisus a proclamat: "Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii" (Ioan 8:12).

Nu ai simţit niciodată că eşti încuiat în afara unei vieţi cu scop? Ai încercat tu atât de multe uşi, găsind dincolo de ele goliciune şi lipsă de scop? Eşti tu în căutarea unei uşi către o viaţă împlinită? Dacă da, Iisus este calea către ea ! Iisus a declarat: "Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune" (Ioan 10:9).

Te-au înşelat celelalte persoane? Au fost relaţiile tale cu ceilalţi goale şi superficiale? Ţi se pare că unele persoane încearcă să profite pe seama ta? Dacă da, Iisus este calea de a ieşi de unde eşti ! Iisus a spus: "Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi....Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine" (Ioan 10:11, 14).

Te întrebi ce se va întâmpla cu tine după această viaţă? Ai obosit să îţi trăieşti viaţa pentru lucruri care nu sunt trainice? Te întrebi uneori dacă viaţa are vreun sens? Ai vrea să trăieşti şi după ce vei muri? Dacă da, Iisus este calea ! Iisus a declarat: "Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată" (Ioan 11:25-26).

Care este calea? Care este adevărul? Care este viaţa? Iisus a răspuns : "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6).

Foamea pe care tu o simţi este o foame spirituală, şi ea poate fi satisfăcută numai de Iisus. Iisus este Singurul care poate îndepărta întunericul. Iisus este uşa către o viaţă plină de satisfacţii. Iisus este Prietenul şi Păstorul pe care L-ai căutat dintotdeauna. Iisus este viaţa – în această lume şi în cea care urmează după ea. Iisus este calea către mântuire!

Motivul pentru care te simţi înfometat, motivul pentru care pari să fii pierdut în întuneric, motivul pentru care nu îţi poţi găsi scopul în viaţă este că eşti departe de Dumnezeu. Biblia spune că noi toţi am păcătuit şi astfel suntem separaţi de Dumnezeu (Eclesiastul 7:20; Romani 3:23). Golul pe care îl simţi în inimă este de fapt lipsa lui Dumnezeu în viaţa ta. Noi am fost creaţi să avem o relaţie personală cu Dumnezeu. Din cauza păcatului, suntem departe de această relaţie. Chiar mai rău, păcatele noastre vor conduce la separarea noastră de Dumnezeu pentru toată eternitatea, atât în această viaţă cât şi după ea (Romani 6:23; Ioan 3:36).

Cum se poate rezolva această problemă? Iisus este calea ! Iisus a luat păcatele noastre asupra Lui (2 Corinteni 5:21). Iisus a murit în locul nostru (Romani 5:8), luând asupra Lui pedeapsa pe care o meritam noi. Dupa 3 zile, Iisus a înviat din morţi, demonstrând biruinţa Sa asupra păcatului şi a morţii (Romani 6:4-5). De ce a făcut El aceasta? Iisus Însuşi a răspuns la această întrebare: "Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi" (Ioan 15:13). Iisus a murit pentru ca noi să putem trăi. Dacă ne punem credinţa în Iisus, crezând în moartea Sa ca plată pentru păcatele noastre – toate păcatele ne sunt iertate şi spălate. Astfel vom avea satisfăcută foamea spirituală. Lumina se va aprinde. Vom avea acces la o viaţă împlinită. Îl vom cunoaste pe cel mai bun Prieten şi cel mai bun Păstor. Vom şti că ne vom bucura de viaţa veşnică după ce vom muri – o viaţă înviată în rai pentru toata veşnicia împreună cu Iisus!

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" (Ioan 3:16).

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este planul de mântuire?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries