settings icon
share icon
Întrebare

Există vreun păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta?

Răspuns


Pentru copilul născut din nou al lui Dumnezeu, nu există un păcat de neiertat. Toate păcatele au fost iertate la cruce pentru aceia care Îi aparțin lui Cristos. Când Isus a spus: „S-a isprăvit!” (Ioan 19.30), S-a referit la faptul că pedeapsa pentru toate păcatele a fost plătită în întregime. Cuvântul tradus cu „s-a isprăvit” este cuvântul grecesc tetelestai. Acel cuvânt era folosit în câteva moduri. Era folosit pentru a ștampila „plătit” pe o chitanță și era de asemenea ștampila pusă pe acuzațiile unui vinovat, odată ce și-a îndeplinit pedeapsa. Un tetelestai era țintuit de poarta casei unui vinovat, ca să dovedească că a plătit într-adevăr în întregime pentru nelegiuirile sale.

Poți vedea aplicația acestui lucru în tranzacția de la cruce dintre Domnul Isus și Dumnezeu Tatăl. Isus Cristos a îndeplinit tranzacția legală și a satisfăcut cererea dreptății lui Dumnezeu ca plată pentru păcat. Domnul Isus Cristos a devenit jertfa noastră pentru păcat și „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1.29). Când Cristos a fost despărțit de Tatăl în acele trei ore de întuneric supranatural (Matei 27.45), tranzacția a fost pecetluită. Așa cum citim în Luca, Isus a fost unit din nou cu Tatăl. „Isus a strigat cu glas tare: «Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!» Și când a zis aceste vorbe, Și-a dat duhul.” (Luca 23.46) Prin urmare, toate păcatele au fost plătite o dată pentru totdeauna.

Totuși, există o condiție pentru ca Dumnezeu să ierte păcatul. Omul trebuie să vină la Dumnezeu numai prin Domnul Isus Cristos. „Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.»” (Ioan 14.6) Iertarea lui Dumnezeu e disponibilă tuturor celor care vor veni (Ioan 3.16), dar pentru aceia care nu vor crede în Domnul Isus Cristos, nu există iertare sau dezlegare de păcat (Fapte 10.43). Prin urmare, singurele păcate pe care Dumnezeu nu le va ierta în această perioadă a harului sunt păcatele acelora care au murit fără ca mai întâi să-și pună credința în Isus Cristos. Dacă un om trece prin viață aici pe pământ și niciodată nu se folosește de ceea ce ne-a oferit Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, merge în veșnicie despărțit de Dumnezeu și, prin urmare, neiertat.

Şi credincioșii născuți din nou păcătuiesc, și când facem acest lucru, ne scoatem, pe noi înșine din părtășia cu Domnul. Totuși, Dumnezeu ne-a acordat un beneficiu pentru aceasta. Duhul Sfânt care locuiește în fiecare credincios născut din nou ne convinge de faptul că am păcătuit, și când se întâmplă acest lucru, avem alegerea să răspundem în felul corect și să ne reînnoim părtășia. Odată ce un om se naște din nou și Îl acceptă pe Cristos ca Mântuitor al său, nu își poate pierde în niciun fel viața veșnică pe baza acțiunilor sale. Ne putem pierde părtășia cu Dumnezeu și bucuria mântuirii, dar acest lucru îl putem remedia prin mărturisire.

Prima epistolă a lui Ioan e o scrisoare scrisă credincioșilor născuți din nou și conține informații foarte practice cu privire la cum să umblăm în părtășie. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1.9) Când e folosit corect, acest verset devine calea prin care ne restabilim părtășia atunci când păcătuim. „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. ” (1 Ioan 1.8) Acum, rețineți, aceasta este o scrisoare adresată credincioșilor născuți din nou. Dumnezeu nu are iluzii cu privire la noi și la capacitatea noastră de a păcătui și nici noi nu ar trebui să avem.

„Dacă” atât de la începutul versetului din 1 Ioan 1.8, cât și de la începutul versetului 9 este un „dacă” de mâna a treia în limba greacă, și înseamnă „poate da, poate nu”. Există o condiție aici; dacă ne „mărturisim”. Acest cuvânt în limba greacă este homologia, care înseamnă „să spui același lucru sau să citezi chestiunea”. Homo înseamnă „același” și logia înseamnă „cuvânt”. Înseamnă că suntem de acord cu Dumnezeu că am păcătuit. Dar toate păcatele au fost iertate la cruce și, ca credincioși născuți din nou, toate păcatele noastre ne-au fost iertate. Şi pentru că acesta este un fapt judiciar, trebuie să umblăm în lumină și în părtășie, pentru că aceasta este poziția noastră în Isus Cristos. „Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat.” (1 Ioan 1.7) Acest lucru nu ne dă mână liberă să păcătuim; în schimb, credincioșii născuți din nou care umblă în lumină și în părtășie cu Dumnezeu se vor grăbi să-și mărturisească păcatul, ca să rămână într-o părtășie permanentă și curată cu Domnul.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Există vreun păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries