settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?

Răspuns


Conceptul de “ispăşire substitutivă” se referă la faptul că Iisus Hristos a murit în locul tuturor păcătoşilor. Sfintele Scripturi ne învaţă că toţi oamenii sunt păcătoşi (citiţi Romani 3:9-18 şi Romani 3:23). Plata pentru păcatele noastre este moartea. Romani 6:23 spune: “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.”

Acest verset ne arată mai multe lucruri. Că plată pentru păcatele săvârşite, noi toţi ar trebui să murim şi să petrecem întreaga veşnicie în iad. Atunci când se face referire la moarte în Scripturi, aceasta are sensul de “despărţire”. Evident că toţi oamenii mor, însă unii dintre ei vor trăi veşnic în rai împreună cu Dumnezeu, în timp ce alţii vor trăi veşnicia în iad. Moartea, în acest context, se referă la a trăi în iad. Cu toate acestea, următorul lucru important pe care ni-l comunică acest verset este că viaţa veşnică în rai este accesibilă prin Iisus Hristos. Acesta este înţelesul conceptului de ispăşire substitutivă.

Iisus Hristos a murit în locul nostru atunci când a fost crucificat. Noi eram cei care meritam să fim ţintuiţi pe cruce pentru a muri întrucât noi suntem cei care avem viaţa plină de păcate. Însă Hristos a luat asupra lui pedeapsa pe care noi o meritam. “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5:21). El a luat locul nostru ca substitut pentru ceea ce noi am fi meritat pe deplin.

“El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2:24). Iată din nou vedem cum Hristos a luat asupra păcatele noastre şi a plătit preţul în locul nostru. Câteva versete mai departe citim că: “Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh” (1 Petru 3:18). Aceste versete ne învaţă nu numai că Hristos a fost substitut pentru noi, ci şi că El a fost “jertfa de ispăşire”, adică El a plătit întregul preţ pentru păcatele întregii omeniri.

Isaia 53:5 este încă un pasaj biblic relevant care vorbeşte despre “ispăşirea substitutivă”. Acest verset arată că Hristos care avea să vină va muri pe cruce pentru păcatele noastre, prezentând detalii, iar crucificarea lui Iisus Hristos s-a petrecut exact aşa cum a fost prevestită. Te-aş ruga să subliniezi următoarele cuvinte pe măsură ce citeşti acest verset: “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi”. Poţi observa conceptul substituţiei. Din nou vedem cum Hristos a plătit preţul pentru noi!

Este clar că noi nu am putea plăti preţul pentru păcatele noastre. Dacă ar fi să îl plătim, atunci pur şi simplu ar trebui să fim pedepsiţi prin a trăi toată veşnicia în iad. Însă Hristos a luat iniţiativa de a veni pe pământ ca Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pentru a plăti preţul pentru păcatele noastre. Întrucât El a făcut aceasta pentru noi, avem posibilitatea nu numai de a avea păcatele iertate, dar şi de a petrece toată veşnicia împreună cu El. Pentru a ne bucura de acestea, trebuie să credem că Hristos a murit pe cruce în locul nostru. Nu ne putem mântui noi; am avut nevoie de Cineva care să facă aceasta pentru noi.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă ispăşirea substitutivă?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries