settings icon
share icon
Întrebare

E necesar să înțelegem complet Evanghelia pentru a merge în cer? E suficient să o credem, chiar dacă nu o înțelegem pe deplin?

Răspuns


Într-un sens, mesajul Evangheliei e foarte simplu de înțeles: Isus a murit și a înviat, să putem fi salvați. Aspectele de bază ale Evangheliei sunt suficient de ușor de înțeles. Dar sub un alt aspect, mesajul Evangheliei e unul dintre cele mai profunde adevăruri divine revelate vreodată omenirii: Isus a murit și a înviat, să putem fi salvați. Implicațiile acestor realități și teologia lui Dumnezeu care stă la bază sunt suficient de profunde încât să-i țină și pe cei mai pătrunzători teologi în meditație o viață întreagă. Când vine vorba despre mântuire, cât de cuprinzătoare se cere a fi înțelegerea, înainte ca credința să poată fi într-adevăr numită „credință"?

Nu se poate nega că credința salvatoare implică un anumit nivel de înțelegere. Acea înțelegere e făcută posibilă prin predicarea Evangheliei (Matei 28.18-20), însoțită de lucrarea Duhului Sfânt în inimă (Fapte 16.14). Pavel descrie procesul care duce la o înțelegere corectă a Evangheliei: predicarea, care duce la auzire, care duce la credință, care duce la chemarea Numelui Domnului pentru mântuire (Romani 10.14). „Auzirea" implică înțelegere; dacă predicarea nu e înțeleasă, atunci nu e cu adevărat „auzită".

Conținutul predicării care trebuie înțeles e Evanghelia. Chiar de la început, mesajul apostolilor a accentuat moartea și învierea lui Cristos (Fapte 2.23-24). Acest mesaj e „înainte de toate ... că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece" (1 Corinteni 15.3-5). Acest pasaj conține elementele de bază ale Evangheliei, care sunt centrate în Persoana și lucrarea lui Cristos: Isus a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți. Nimeni nu e mântuit fără înțelegerea acestui adevăr – și bazarea pe el.

Fiecare fațetă a mesajului Evangheliei e importantă. Fă neclară înțelegerea oricărui element al Evangheliei, și credința dispare: dacă nu înțelegem că Isus este Fiul perfect al lui Dumnezeu, atunci moartea Lui nu are nicio importanță în ceea ce privește mântuirea noastră. Dacă nu înțelegem că Isus a murit, atunci în mod logic nu vom înțelege învierea. Dacă nu înțelegem motivul pentru care a murit (pentru păcatele noastre), atunci se poate să ne considerăm fără nicio vină și, prin urmare, să credem că nu avem nevoie de un Mântuitor. Dacă nu înțelegem că Isus a înviat, atunci ratăm realitatea unui Mântuitor viu, și credința noastră este moartă (1 Corinteni 15.17).

Biblia dă exemple de persoane care au dobândit o anumită măsură de cunoaștere spirituală, dar erau încă nemântuite. Numai după ce au înțeles elementele de bază ale Evangheliei, acești indivizi s-au încrezut în Cristos și au fost născuți din nou. Famenul etiopian (Fapte 8.26-39), Corneliu (Fapte 10), Apolo (Fapte 18.24-28) și cei doisprezece oameni din Efes (Fapte 19.1-7), cu toții au provenit din contexte religioase, dar momentul mântuirii a venit numai după ce și-au pus încrederea în Cristos – și a trebuit ca mai întâi să audă și să înțeleagă conținutul Evangheliei.

Totuși, pentru a fi mântuit, nu e necesar să înțelegi tot ceea ce presupune Evanghelia. De altfel, e imposibil să înțelegi deplinătatea a tot ceea ce ține de Evanghelie, de această parte a gloriei. În mod paradoxal, ne străduim „să cunoaștem dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoștință" (Efeseni 3.19). Dar nu vom înțelege niciodată pe deplin bogăția harului lui Dumnezeu: „O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!" (Romani 11.33)

De exemplu, nu trebuie să înțelegem uniunea ipostatică pentru a fi mântuiți. Redarea definiției ispășirii nu e necesară pentru mântuire. Nu se cere nici o cunoaștere suficient de bună a îndreptățirii, a răscumpărării sau a sfințirii progresive pentru intrarea în cer. Cunoașterea acestor lucruri vine odată cu timpul și cu studierea Cuvântului, dar nu e necesar să fie înțelese în momentul în care un om e mântuit. E puțin probabil că tâlharul de pe cruce a înțeles prea multă soteriologie când s-a întors spre Domnul și a spus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!" (Luca 23.42)

Mesajul Evangheliei e suficient de simplu să poată fi înțeles de un copil. Isus a evidențiat faptul că mântuirea e disponibilă pentru cei micuți: „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei." (Marcu 10.14) Slavă Domnului că Evanghelia lui Isus Cristos poate fi înțeleasă de către copii. De asemenea, față de cei care sunt incapabili mental să înțeleagă Evanghelia credem că Dumnezeu Își extinde harul.

Așadar, pentru a merge în cer, trebuie să „credem în Domnul Isus Cristos" (Fapte 16.31). Adică să ne punem încrederea în jertfa Celui Sfânt al lui Dumnezeu care a murit în locul nostru și a înviat a treia zi. Celor care cred în Numele lui Isus, Dumnezeu le dă „dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1.12). Evanghelia e exact atât de simplă – și de profundă.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

E necesar să înțelegem complet Evanghelia pentru a merge în cer? E suficient să o credem, chiar dacă nu o înțelegem pe deplin?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries