Pitanja o crkvi


Što je crkva?

Koja je svrha crkve?

Što je kršćanstvo i što kršćani vjeruju?

Kakvo je značenje krštenja za kršćanina?

Bi li žene trebale služiti kao pastori / propovjednici? Što Biblija kaže o ženama u službi?

Koji je značaj Gospodnje večere?

Zašto je važno pohađati crkvu?

Trebaju li kršćani svetkovati šabat?

Zašto bih trebao vjerovati u organiziranu religiju?

Što je biblijsko odvajanje?

Što Biblija govori o crkvenoj disciplini/izopćenju?

Što Biblija kaže o obliku crkvene vlasti?

Što Biblija kaže o crkvenom rastu?

Zašto postoji tako mnogo kršćanskih denominacija?

Zašto postoji tako mnogo kršćanskih tumačenja?

Zašto je tako mnogo kršćanskih vođa uhvaćeno u skandalima?

Što je povijest kršćanstva?

Što znači izraz "samo jedanput ženjen" u 1. Timoteju 3:2? Može li razveden muškarac služiti kao pastor, starješina ili đakon?

Što je pravi način krštenja?

Traži li Bog od kršćana da drže Šabat?

Po čemu se razlikuju univerzalna i lokalna crkva?

Obnavlja li Bog službu apostola i proroka u današnjoj crkvi?

Je li krštenje neophodno da bi osoba mogla primiti Gospodnju večeru?

Koje je značenje kršćanskog štovanja?

Kako treba rješavati sukob u crkvi?

Što znači osnivanje lokalne crkve?

Treba li crkva davati desetinu od priloga kojeg dobije?

Koliki prioritet treba biti slavljenje u crkvi?

Što Biblija kaže o krizmi kršćanina?

Koje su odgovornosti đakona u crkvi?

Koje su dužnosti starješine u crkvi?

Trebaju li kršćanke nositi pokrivala za glavu?

Trebamo li koristiti glazbene instrumente u crkvi?

Na koji način je Isus naš subotnji počinak?

Može li muškarac koji je oženjen s razvedenom ženom služiti u crkvenom vodstvu?

Koja je razlika između obreda i sakramenata?

Trebamo li slušati naše pastore?

Postoje li danas proroci u crkvi?

Kršten sam na način koji nije biblijski. Trebam li se ponovno krstiti?

Što je stijena iz Mateja 16,18?

Treba li se prilikom Euharistije koristiti vino ili sok od grožđa?

Mogu li žene služiti kao đakoni u crkvi?

Mogu li žene služiti kao starješine u crkvi?

Moraju li žene u crkvi ostati tihe?

Što sadrži istinsko biblijsko bogoslužje?


Pitanja o crkvi