Što znači osnivanje lokalne crkve?


Pitanje: Što znači osnivanje lokalne crkve?

Odgovor:
Osnivanje lokalne crkve je uspostavljanje organiziranog tijela vjernika na novoj lokaciji. Proces osnivanja lokalne crkve uključuje evangelizaciju, učeništvo novih vjernika, obuku crkvenih vođa i organizaciju crkve prema novozavjetnom modelu. Obično proces također uključuje pisanje crkvene povelje i/ili doktrinarne izjave i pronalaženje mjesta za sastajanje ili kupovanje nekretnine i podizanje nove zgrade.

Osnivanje lokalne crkve jest specifična usredotočenost unutar šireg djela „misija“. Osnivači crkve su misionari koji svoje napore usmjeravaju na propovijedanje i poučavanje Božje Riječi. Ostali misionari koji se specijaliziraju u određenim vještinama možda se ne smatraju službenim „osnivačima lokalnih crkvi“, ali daju korisnu službu onima koji to rade. Takvi prateći misionari uključuju radio komentatore, avijatičare, štampare, biblijske prevoditelje i medicinsko osoblje.

Krajnji cilj većine onih koji osnivaju lokalne crkve jest da osnivanje samostalnog, samorastućeg tijela vjernika u zajednici proslavlja Gospodina. Nakon što je cilj postignut i crkva je u stanju brinuti sama za sebe, osnivač lokalne crkve će se vjerojatno preseliti u neku drugu zajednicu i ponovno započeti proces.

Fokus na osnivanje lokalnih crkvi vidimo u Bibliji. Dok je apostol Pavao putovao po raznim mjestima, uvijek je nastojao provesti dovoljno vremena u svakom gradu kako bi uspostavio lokalno tijelo vjernika i obučio vodstvo (Djela 14,21-23). Kasnije bi opet pokušao posjetiti te crkve kako bi ih učvrstio i ohrabrio u vjeri (Djela 15,41; 1. Solunjanima 3,2). Crkve koje je osnovao potom bi poslale svoje misionare, i tako bi se djelo osnivanja crkvi nastavljalo (1. Solunjanima 1,8).

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što znači osnivanje lokalne crkve?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga