settings icon
share icon
Pitanje

Što je stijena iz Mateja 16,18?

Odgovor


Žestoka rasprava vodi se oko toga je li „stijena“ na kojoj će Krist sagraditi svoju crkvu Petar, ili Petrova ispovijest da je Isus „Krist, Sin Boga živoga“ (Matej 16,16). Najiskrenije, ne postoji način na koji možemo biti apsolutno sigurni koje je gledište ispravno. Gramatička konstrukcija dozvoljava oba gledišta.

Prvo gledište jest da Isus izjavljuje da je Petar „stijena“ na kojoj će On sagraditi svoju crkvu. Izgleda da Isus koristi igru riječima. „Ti si Petar (petros), i na ovoj stijeni (petra) sagradit ću crkvu“ (VB). Budući da Petrovo ime znači „stijena“, i Isus će sagraditi svoju crkvu na stijeni – čini se da Krist ovo dvoje povezuje zajedno. Bog je uvelike koristio Petra pri utemeljenju crkve. Petar je bio prvi koji je naviještao evanđelje na dan Pedesetnice (Djela 2,14-47). Petar je također bio prisutan kada su Samarijanci prvi puta primili Duha Svetoga (Djela 8,14-17), i bio je prvi koji je evanđelje trebao donijeti poganima (Djela 10,1-48). U određenom smislu, Petar je bio kameni „temelj“ crkve.

Drugo popularno tumačenje stijene jest da Isus nije mislio na Petra, već na Petrovu ispovijest vjere u 16. stihu: „Ti si Krist, Sin Boga živoga.“ Isus nikada nije izričito učio Petra i druge učenike o svom potpunom identitetu, i On je prepoznao da je Bog suvereno otvorio Petrove oči i otkrio mu tko je stvarno Isus. Njegovo priznanje Isusa kao Sina Božjega se izlilo, proglasivši iz srca Petrovu osobnu vjeru u Krista. To je ta osobna vjera u Krista koja je znak pravog kršćanina. Svi oni koji su se, poput Petra, pouzdali u Krista su crkva. Petar izražava ovu istinu u 1. Petrovoj 2,4-5: „K njemu pristupajte, kamenu živomu koji, istina, ljudi odbaciše, ali je kod Boga izabran, dragocjen, pa se i sami kao živo kamenje ugrađujte u duhovnu kuću, sveto svećenstvo, da prinesete duhovne žrtve ugodne Bogu po Isusu Kristu“ (VB).

Nakon Petrove ispovijesti, Isus izjavljuje da je Bog otkrio Petru tu istinu. Riječ za „Petra“, Petros, znači „mali kamen“ (vidi Ivan 1,42). Isus je potom koristio povezanu riječ, petra, što znači „kamen temeljac“. Ista riječ koristi se u Mateju 7,24-25 kada Isus opisuje stijenu na kojoj mudar čovjek gradi svoju kuću. Sam Petar koristi isto slikovito izlaganje u svojoj prvoj poslanici: crkva se gradi od brojnih malih petrosa, živog kamenja (1. Petrova 2,5), koji dijele Petrovu ispovijest da Isus jest Krist, Sin Boga živoga. Te ispovijesti vjere temelj su crkve.

Osim toga, Novi zavjet jasno uči da je Krist temelj crkve (Djela 4,11-12; 1. Korinćanima 3,11). Pogrešno je misliti da je Isus dao Petru privilegiju. U određenom smislu svi su apostoli odigrali temeljnu ulogu u izgradnji crkve (Efežanima 2,20), ali prvenstveni položaj rezerviran je samo za Krista. Krist se naziva „ugaoni zaglavnjak“ (1. Petrova 2,6-7; Efežanima 2,20; Luka 20,17; Djela 4,11). Ako je Krist kamen ugaoni, kako Petar može biti stijena na kojoj se gradi crkva?

Stoga, Isusove riječi u Mateju 16,18 najbolje se tumače kao jednostavna igra riječima. Da parafraziramo: „Petre, ti se nazivaš „mali kamen“, ali iz tvojih usta izašla je istina poput stijene koja će biti temelj crkve.“

Rimokatolička crkva tvrdi da je Petar stijena na koju je Isus mislio, a onda koristi to tumačenje kao dokaz da je jedina istinita crkva. No, kao što smo vidjeli, Petar kao stijena nije jedina valjana interpretacija. Čak i da Petar jest stijena u Mateju 16,18, to Rimokatoličkoj crkvi ne daje nikakav autoritet. Biblija nigdje ne bilježi da je Petar bio u Rimu. Biblija nikada ne opisuje Petra kao onog koji ima autoritet nad drugim apostolima ili kao glavnog vođu rane crkve. Petar nije bio prvi papa. Porijeklo Katoličke crkve nije utemeljeno na nauku Petra ili bilo kojeg drugog apostola.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je stijena iz Mateja 16,18?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries