settings icon
share icon
Pitanje

Što Biblija kaže o obliku crkvene vlasti?

Odgovor


Gospodin je u svojoj Riječi vrlo jasno rekao kako želi da se Njegova crkva na zemlji organizira i vodi. Kao prvo, Krist je glava crkve i njena vrhovna vlast (Ef 1:22; 4:15; Kol 1:18). Drugo, lokalna crkva treba biti autonomna, slobodna od bilo kakvog vanjskog vodstva ili kontrole, s pravom na samoupravljanje i slobodu od uplitanja bilo koje hijerarhije pojedinaca ili organizacija (Tit 1:5). Kao treće, crkvom treba upravljati vodstvo koje se sastoji od dvije glavne službe: starješina i đakona.

“Starješine” su vodile Izraelce još od vremena Mojsija. Nalazimo ih kako donose političke odluke (2. Sam 5:3; 2. Sam 17:4, 15), savjetuju kralja u kasnijoj povijesti (1. Kr 20:7), i predstavljaju ljude u vezi duhovnih pitanja (Izl 7:17; 24:1, 9; Br 11:16, 24-25). Rani grčki prijevod Staroga zavjeta, Septuaginta, koristio je grčku riječ presbuteros za “starješinu“. To je ista grčka riječ koja se koristila u Novome zavjetu, a prevodi se kao “starješina”.

Novi zavjet nekoliko puta spominje starješine koji su služili u ulozi crkvenog vodstva (Dj 14:23, 15:2, 20:17; Tit 1:5; Jk 5:14) i po svemu sudeći svaka je crkva imala više starješina, jer se riječ obično nalazi u množini. Jedine iznimke odnose se na slučajeve u kojima se jedan starješina iz nekog razloga izdvaja (1. Tim 5:1, 19). U jeruzalemskoj crkvi starješine su bile dio vodstva zajedno s apostolima (Dj 15:2-16:4).

Čini se da je položaj starješine bio jednak položaju episkoposa, koji se prevodi kao “nadglednik” ili “biskup” (Dj 11:30; 1. Tim 5:17). Naziv “starješina” može se odnositi na dostojanstvo službe, dok naziv “biskup/nadglednik” opisuje njen autoritet i dužnosti (1. Pt 2:25, 5:1-4). U Filipljanima 1:1, Pavao pozdravlja biskupe i đakone, ali ne spominje starješine, vjerojatno zato što su starješine isto što i biskupi. Slično tomu, 1. Timoteju 3:2, 8 navodi kvalifikacije biskupa i đakona, ali ne i starješina. Čini se da su i u poslanici Titu ta dva naziva spojena.

Položaj “đakona”, od diakonos, što znači “kroz blato”, bio je položaj vodstva kroz služenje crkvi. Đakoni se razlikuju od starješina, iako se za ta dva položaja traže slične kvalifikacije (1. Tim 3:8-13). Đakoni služe crkvi u raznim područjima, već kako je potrebno, kao što vidimo u Djelima 6.

U pogledu riječi poimen, koja se prevodi kao “pastor” u odnosu na ljudskoga vođu crkve, ona se nalazi samo jednom u Novome zavjetu, u Efežanima 4:11: “On dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje.” Većina smatra da se ta dva naziva “pastori” i “učitelji” odnose na jednu službu: službu pastora učitelja. Vrlo je vjerojatno da je pastor učitelj bio duhovni pastir određene lokalne crkve.

Iz gornjih se odlomaka čini da je uvijek postojalo više starješina, ali to ne niječe činjenicu da je Bog neke starješine obdario darovima poučavanja, a neke druge darovima administracije, molitve itd. (Rim 12:3-8; Ef 4:11). To ne niječe ni to da ih je Bog pozvao u službu u kojoj će koristiti te darove (Dj 13:1). Prema tome, jedan starješina može postati “pastorom”, a neki drugi može obavljati većinu posjećivanja jer ima dar suosjećanja, dok neki treći može “vladati” u smislu rukovanja organizacijskim detaljima. Mnoge crkve koje su organizirane tako da imaju pastora i odbor đakona vrše uloge pluraliteta starješina u tome što zajednički nose teret službe i u nekim stvarima zajedno odlučuju. U Svetome pismu i zajednice doprinose odlukama. Prema tome, “diktatorski” vođa koji donosi odluke (bilo da se zove starješina ili biskup ili pastor) nije biblijski koncept (Dj 1:23, 26; 6:3, 5; 15:22, 30; 2. Kor 8:19). Takva je i crkva kojom upravlja zajednica, a koja starješinama ili crkvenim vođama ne da pravo na odluke.

Ukratko, Biblija poučava vodstvo koje se sastoji od više starješina (biskupa/nadglednika) zajedno sa skupinom đakona koji služe u crkvi. Međutim, tome pluralitetu starješina nije proturječno da jedan starješina služi u glavnoj “pastoralnoj” ulozi. Bog neke poziva kao “pastore/učitelje” (kao što je neke pozvao da budu misionari u Dj 13) i daje ih kao darove crkvi (Ef 4:11). Prema tome, crkva može imati mnogo starješina, ali nisu svi starješine pozvani služiti u pastoralnoj ulozi. No, jedan od starješina, pastor ili “starješina učitelj” nema više autoriteta u odlučivanju od bilo kojega drugog starješine.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što Biblija kaže o obliku crkvene vlasti?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries