settings icon
share icon
Pitanje

Koja je razlika između obreda i sakramenata?

Odgovor


Rimokatoličanstvo, pravoslavlje i neke protestantske denominacije koriste izraz „sakrament“ kada govore o „znaku/obredu kojim se Božja milost prenosi na pojedinca“. Tipično, u tim denominacijama postoji sedam sakramenata. To su krštenje, krizma, Euharistija, ispovijed, brak, sveti red i bolesničko pomazanje. Prema Katoličkoj crkvi: „Postoji sedam sakramenata. Ustanovio ih je Krist i dao ih crkvi da ih vrši. Potrebni su za spasenje. Sakramenti su sredstva milosti koju prenose.“ Za razliku od toga, Biblija nam kaže da nam se milost ne daje kroz vanjske simbole, te nijedan ritual nije „potreban za spasenje“. Milost je besplatna. „Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi, ne po djelima koja mi u pravednosti učinismo, nego po svojemu milosrđu — kupelji ponovnog rođenja i obnove po Duhu Svetome, kojega izobilno izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću, po nadi, budemo baštinici života vječnoga“ (Titu 3,4-7 VB).

Obred je jednostavno „propisana praksa ili ceremonija“. Protestanti i evanđeoski kršćani na obrede gledaju kao na simboličko predstavljanje evanđeoske poruke da je Krist živio, umro, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebo i jednoga dana će se vratiti. Obredi nisu uvjeti za spasenje, već vidljiva pomagala koja nam pomažu da bolje razumijemo i cijenimo ono što je Isus Krist postigao za nas na križu u svom otkupiteljskom djelu. Obrede određuju tri faktora: ustanovio ih je Krist, učili su ih apostoli i prakticirala ih je rana crkva. Budući da su krštenje i Euharistija jedini obredi koji ispunjavaju ove kriterije, mogu postojati samo dva obreda. Ni jedno od tih obreda nisu potrebni za spasenje, niti su „sredstva milosti“.

Obredi se općenito smatraju onim što nam je Isus rekao da prakticiramo s drugim kršćanima. Što se tiče krštenja, Matej 28,18-20 kaže: „Isus im pristupi i prozbori govoreći: 'Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta'“ (VB). Što se tiče Euharistije, koja se još naziva Gospodnja večera, Luka 22,19 kaže: „I uze kruh, zahvalivši razlomi i dade im govoreći: 'Ovo je tijelo moje koje se za vas daje. Ovo činite meni na spomen'“ (VB). Većina se crkvi pridržava ovih dviju praksi, ali se ne moraju nužno odnositi prema njima kao prema obredima.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Koja je razlika između obreda i sakramenata?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries