Câu hỏi về Chúa Giê-xu Christ


Chúa Giê-xu Christ là ai?

Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh có nói Chúa Giê-xu là thần không?

Có thật Chúa Giê-xu đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê-xu?

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là có thật?

Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Tại sao sự sinh đồng trinh rất quan trọng?

Có phải Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào thứ Sáu?

Chúa Giê-xu có xuống địa ngục sau khi chết và trước khi phục sinh không?

Chúa Giê Xu ở đâu giữa ba ngày Chúa chết và sống lại?

Chúa Giê-xu đã có thể phạm tội được không?

Tại sao gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ và trong Lu-ca lại quá khác biệt?

Sự liên hiệp bản thể là gì? Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người cùng lúc được?

Chúa Giê-xu đã có vợ?

Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, làm sao Ngài có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Có phải Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với chính Ngài?

Chúa Giê-xu và Ma-ri có các anh chị em không?

Tại sao Chúa Giê-xu đã phải trải qua rất nhiều đau khổ?

Khi nói Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Nơi đâu trong Cựu Ước dự báo về sự xuất hiện của Đấng Christ?

Giê-xu là con người có nghĩa là gì?

Tại sao Đức Chúa Trời gửi Chúa Giê xu vào thời điểm đó? Sao không sớm hơn? Sao không muộn hơn?

Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ?

Huyết của Đấng Christ có ý nghĩa gì?

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói “TA LÀ”?

Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?

Có bao giờ Chúa Giê-xu tức giận không?

Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ là gì?

Điều gì xảy ra trong suốt thời thơ ấu của Chúa Giê-xu?

Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, điều này có nghĩa gì?

Đức Chúa Giê-xu trông giống như thế nào?

Có phải Chúa Giê-xu chỉ là truyền thuyết? Có phải Chúa Giê-xu chỉ là hình ảnh của các tôn giáo khác?

Tại sao Chúa Giê-xu dạy dỗ bằng ngụ ngôn?

Ý nghĩa Chúa Giê-su con của Đa-vít là gì?

Ý nghĩa và mục đích của những sự cám dỗ Chúa Giê-su là gì?

Các sự xét xử mà Chúa Giê-xu phải đối mặt trước khi Ngài lên thập hình là gì?

Tại sao có thể nói Chúa Giê-xu là duy nhất?

Giăng 1: 1, 14 có ý gì khi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời?

Sự tự bỏ là gì?

Tình yêu thương của Đấng Christ là gì?

Những tên gọi khác nhau và các danh xưng của Đức Chúa Giê-xu Christ là gì?

Ý nghĩa Chúa Jesus là Con độc sanh của Đức Chúa Trời là gì?

Lịch sử Chúa Giê-su có thật trong lịch sử là ai?

7 câu nói cuối cùng của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá là gì, và chúng có ý nghĩa gì?

Những Trạm Dừng của Thập Tự là gì, và chúng ta có thể học được gì từ chúng?

Có phải lời tiên tri trong Ê-sai 53 về “đầy tớ chịu khổ” nói về Chúa Giê-xu hay không?

Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự Hóa hình là gì?


Câu hỏi về Chúa Giê-xu Christ