settings icon
share icon
Câu hỏi

Từ nhập thể có nghĩa là gì? Chúa Giê-su đã nhập thể như thế nào?

Trả lời


Động từ latin nhập thể có nghĩa là "nên xác thịt". Khi chúng tôi nói rằng Chúa Giê-su Christ là “nhập thể” của Đức Chúa Trời, chúng ta muốn nói rằng Con Đức Chúa Trời đã mặc lấy thân xác bằng xác thịt (Giăng 1:14).Tuy nhiên, khi điều này xảy ra trong lòng của Mary, người mẹ trần thế của Chúa Giê-su, thì Ngài vẫn không ngừng là Thượng Đế. Mặc dù Chúa Giê-su đã trở thành con người hoàn toàn (Hê-bơ-rơ 2:17), Ngài vẫn giữ địa vị là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14). Làm thế nào Chúa Giê-su có thể vừa là con người vừa đồng thời là Đức Chúa Trời là một trong những bí ấn lớn nhất của Cơ Đốc giáo nhưng dẫu vậy vẫn là một thử thách về tính chính thống (1 Giăng 4:2; 2 Giăng 1:7). Chúa Giê-su có hai bản thể riêng biệt, thần tánh và nhân tánh. "Hãy tin Ta khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Giăng 14:11).

Kinh Thánh dạy rõ ràng về thần tánh của Đấng Christ bằng cách bày tỏ sự ứng nghiệm của Ngài đối với nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước (Ê-sai 7:14; Thi Thiên 2:7), sự hiện hữu đời đời của Ngài (Giăng 1:1–3; Giăng 8:58), sự giáng sinh đồng trinh kỳ diệu của Ngài (Lu-ca 1:26-31), phép lạ của Ngài (Ma-thi-ơ 9:24-25), thẩm quyền tha thứ tội lỗi của Ngài (Ma-thi-ơ 9:6), sự chấp nhận thờ phượng Ngài (Ma-thi-ơ 14:33), khả năng tiên đoán tương lai của Ngài (Ma-thi-ơ 24:1-2), và sự sống lại của Ngài từ cõi chết (Lu-ca 24:36-39). Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su vượt trội hơn các thiên sứ (Hê-bơ-rơ 1: 4-5) và các thiên sứ phải thờ phượng Ngài (Hê-bơ-rơ 1: 6).

Kinh Thánh cũng dạy về sự Nhập thể – Chúa Giê-su đã trở thành con người hoàn toàn bằng cách mặc lấy xác thịt con người. Chúa Giê-su được thụ thai trong bụng mẹ và được sinh ra (Lu-ca 2:7), Ngài đã trải qua sự phát triển bình thường của một con người (Lu-ca 2:40), Ngài có những nhu cầu thể chất tự nhiên (Giăng 19:28) và cảm xúc của con người (Ma-thi-ơ 26:38), Ngài đã học (Lu-ca 2:52), (Lu-ca 2:52), Ngài chết một cái chết thể xác (Lu-ca 23:46), và Ngài sống lại với thân xác vật lý (Lu-ca 24:39). Chúa Giê-su là con người về mọi mặt ngoại trừ tội lỗi; Ngài đã sống một cuộc đời hoàn toàn vô tội (Hê-bơ-rơ 4:15).

Khi Đấng Christ mang hình hài của con người, bản thể của Ngài không thay đổi, nhưng vị trí của Ngài thì có thay đổi. Chúa Giê-su, trong bản thể nguyên thủy của Đức Chúa Trời dưới dạng thánh linh, đã hạ mình xuống bằng cách từ bỏ vinh quang và đặc ân của Ngài (Phi-líp 2:6-8). Đức Chúa Trời không bao giờ có thể ngừng là Đức Chúa Trời vì Ngài là bất biến (Hê-bơ-rơ 13:8) và vô hạn (Khải huyền 1:8). Nếu Chúa Giê-su ngừng là Đức Chúa Trời hoàn toàn dù chỉ một giây, tất cả sự sống sẽ chết (xem Công vụ 17:28). Học thuyết về sự Nhập thể nói rằng Chúa Giê-su, trong khi vẫn hoàn toàn là Đức Chúa Trời, đã trở thành con người hoàn toàn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Từ nhập thể có nghĩa là gì? Chúa Giê-su đã nhập thể như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries