settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-su có thân thể vật lý ở trên trời không?

Trả lời


Sự phục sinh của Chúa Giê-su trong thân xác là nền tảng cho giáo lý Cơ Đốc giáo và niềm hy vọng của chúng ta về thiên đàng. Vì Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết với thân xác vật lý nên mọi Cơ-đốc nhân đều có sự đảm bảo về sự sống lại trong thân xác của mình (Giăng 5:21, 28; Rô-ma 8:23). Bây giờ Chúa Giê-su đang ở trên trời, nơi đó với hình ảnh Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trong uy quyền (1 Phi-e-rơ 3:22). Nhưng thân thể của Chúa Giê-su ở trên trời có giống như thân xác của Ngài dưới đất không?

Kinh Thánh nói rõ rằng thân xác Chúa Giê-su đã được sống lại. Ngôi mộ trống không. Ngài có thể được nhận ra bởi những người đã biết Ngài. Chúa Giê-su đã bày tỏ chính Ngài cho tất cả các môn đồ của Ngài sau khi Ngài phục sinh, và hơn năm trăm người đã chứng kiến ​​sự hiện diện trên trần thế của Ngài sau khi Ngài sống lại (1 Cô-rinh-tô 15:4-6). Trong Lu-ca 24:16, trên đường đến Em-ma-út, mắt của hai môn đồ Chúa Giê-su “bị che khuất không nhìn biết Ngài [Chúa Giê-su]”. Tuy nhiên, sau đó, “mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài” (câu 31). Không phải là không thể nhận ra Chúa Giêsu; đó là trong một khoảng thời gian, một cách siêu nhiên các môn đồ đã bị che khuất trong việc nhận ra Ngài.

Sau đó, trong cùng một chương của Lu-ca, Đấng Christ nói rõ với các môn đồ rằng Ngài có thân xác; Ngài không phải là một linh hồn quái gở: “Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24:39). Sau khi ở với các môn đồ bốn mươi ngày, Chúa Giê-su đã thăng thiên về trời (Công Vụ 1:9). Chúa Giê-su vẫn là con người, và Ngài hiện có thân thể con người ở trên trời. Thân thể của Ngài khác; Xác thịt con người trần thế dễ hư nát, nhưng thân thể trên trời không thể hư nát (1 Cô-rinh-tô 15:50). Chúa Giê-su có một thân thể vật lý, với sự khác biệt. Thân thể phục sinh của Ngài được thiết kế trong hình ảnh của sự vĩnh cửu.

I Cô-rinh-tô 15:35–49 mô tả thân thể của người tin Chúa sẽ như thế nào trên thiên đàng. Các thân thể trên trời của chúng ta sẽ khác với các thân thể ở trần gian về hình dáng, vẻ đẹp lộng lẫy, sức mạnh và tuổi thọ. Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng thân thể của người tin Chúa sẽ là hình ảnh của thân thể Đấng Christ (câu 49). Phao-lô thảo luận lại chủ đề này trong 2 Cô-rinh-tô, nơi ông so sánh thân thể dưới đất với nhà tạm và thân thể trên trời với nhà đời đời (2 Cô-rinh-tô 5:1–2). Phao-lô nói rằng, một khi những nhà tạm trên đất được dỡ bỏ, các Cơ-Đốc nhân sẽ không bị “trần truồng” - nghĩa là không có thân xác để sống (2 Cô-rinh-tô 5:3). Khi thân xác mới được “mặc lấy”, chúng ta sẽ đi từ hữu tử đến bất tử (2 Cô-rinh-tô 5:4).

Vì vậy, chúng ta biết rằng Cơ Đốc nhân sẽ có thân thể trên trời giống như “thân thể vinh hiển” của Chúa Giê-su (Phi-líp 3:21). Khi nhập thể, Chúa Giê-su đã mặc lấy xác thịt con người, và khi Ngài sống lại, thân thể Ngài được vinh hiển—mặc dù Ngài vẫn giữ những vết sẹo (Giăng 20:27). Ngài sẽ mãi mãi là Thần-Nhân, hy sinh cho chúng ta. Đấng Christ, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, sẽ mãi mãi hạ mình xuống ngang tầm với chúng ta, và Ngài sẽ được chúng ta biết đến trên thiên đàng dưới hình thức hữu hình mà chúng ta có thể nhìn, nghe và chạm vào (Khải Huyền 21:3–4; 22:4).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-su có thân thể vật lý ở trên trời không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries