settings icon
share icon
Câu hỏi

Ý nghĩa của việc những người được sống lại khi Chúa Giê-su chết (Ma-thi-ơ 27:52-53) là gì?

Trả lời


Ma-thi-ơ 27: 50-53 ghi lại, "Chúa Giê-su kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra. Các mồ mả cũng mở tung, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại và ra khỏi mộ. Sau khi Chúa Giê-su sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người."

Sự kiện này xảy ra như một minh chứng về quyền năng vô hạn chỉ được biệt riêng cho Chúa Giê-su Christ (1 Ti-mô-thê 6:14-16). Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền năng của sự sống và sự chết (1 Sa-mu-ên 2:6; Phục truyền luật lệ ký 32:29). Do đó, sự phục sinh là nền tảng của Cơ Đốc giáo. Tất cả các tôn giáo khác và các nhà lãnh đạo tương ứng của họ không thờ phượng một Đấng phục sinh. Bằng cách chiến thắng sự chết, Chúa Giê-su Christ ngay lập tức nhận được địa vị cao hơn bởi vì Ngài đã sống lại trong khi những người khác thì không. Sự phục sinh đã cho chúng ta một lý do để rao giảng với người khác về Ngài và đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 15:14). Sự phục sinh đã cho chúng ta một sự đảm bảo rằng tội lỗi của chúng ta được tha thứ (1 Cô-rinh-tô 15:17). Phao-lô có nói rõ ràng trong câu này rằng không có sự phục sinh thì đồng nghĩa với việc không có sự tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Và cuối cùng, sự phục sinh đã cho chúng ta một lý do để có hy vọng ngày nay (1 Cô-rinh-tô 15:20-28). Nếu Đấng Christ không sống lại từ cõi chết, thì Cơ Đốc nhân sẽ không tốt hơn về mặt thuộc linh so với những người không phải là Cơ Đốc nhân. Nhưng lẽ thật là Đức Chúa Trời đã khiến "Chúa Giê-su, Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết, Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính" (Rô-ma 4:24-25).

Sự sống lại của các thánh đồ phù hợp với các phương tiện và chiến lược hùng biện tổng thể được Ma-thi-ơ sử dụng trong phúc âm của ông. Lấy ví dụ Ê-xê-chi-ên 37 và các hài cốt sống lại liên hệ với câu chuyện này cho thấy rằng lời tiên tri trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm trong việc làm sống lại các thánh đồ này. Ngoài ra, sự sống lại của các thánh đồ liên quan trực tiếp đến vương quốc sắp đến. Sự sống lại của một số ít chứ không phải tất cả các thánh đồ cho thấy rằng Chúa Giê-su có quyền năng phục sinh, nhưng cũng chỉ ra sự tái lâm và phán xét của Chúa Giê-su Christ, sẽ bao gồm tất cả những người có tên được ghi trong Sách Sự sống bởi đức tin vào ân điển của Đức Chúa Trời. Biết rằng Chúa Giê-su đã chết và chiến thắng sự chết thông qua sự phục sinh của Ngài thúc đẩy ước muốn của chúng ta phải ăn năn và tin cậy chỉ một mình Ngài để được cứu rỗi, để một ngày nào đó chúng ta cũng có thể được phục sinh "trong nháy mắt" (1 Cô-rinh-tô 15:52).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ý nghĩa của việc những người được sống lại khi Chúa Giê-su chết (Ma-thi-ơ 27:52-53) là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries