settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Chúa Giê-xu được làm báp-têm? Tại sao việc Chúa Giê-xu làm báp-têm là điều quan trọng?

Trả lời


Nếu chỉ nhìn thoáng qua, dường như việc Chúa Giê-xu được làm phép báp-têm dường như chẳng có mục đích nào đó. Phép báp-tem của Giăng là báp-têm về sự ăn năn (Ma-thi-ơ 3:11), nhưng Chúa Giê-xu lại vô tội (Hê-bơ-rơ 4:15; 1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5) và không cần phải ăn năn. Ngay cả Giăng cũng phải bất ngờ khi thấy Chúa GIê-xu đến với ông. Giăng nhận biết mình là con người tội lỗi và là người có tội cần phải ăn năn, và thật không hợp lẽ khi làm phép báp-têm cho Chiên Con của Đức Chúa Trời không vết không tỳ: "Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!" Chúa Giê-xu đáp rằng việc này phải được trọn bởi vì "chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy" (Ma-thi-ơ 3:15).

Có vài lý do tại sao Giăng là người phù hợp để làm phép báp-têm cho Chúa khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của mình. Chúa Giê-xu sắp bắt đầu chức việc vĩ đại của Ngài, và việc làm ấy thật thích hợp khi được công khai thừa nhận bởi người tiền nhiệm (tiền phong) của Ngài. Giăng được Ê-sai nói tiên tri chính là "tiếng kêu trong đồng vắng" kêu gọi mọi người đến với sự ăn năn để chuẩn bị cho Đấng Mê-si-a (Ê-sai 40:3). Qua việc làm phép báp-têm, Giăng đang tuyên bố cho tất cả mọi người rằng đây là Đấng Duy nhất mà họ đang mong chờ, Con của Đức Chúa Trời, Đấng Duy nhất được dự báo sẽ làm phép báp-têm "bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa." (Ma-thi-ơ 3:11)

Chúa Giê-xu được làm báp-têm bởi Giăng bổ sung thêm khía cạnh việc chúng ta nhìn nhận GIăng thuộc chi phái Lê-vi và là con cháu trực hệ của A-rôn. Lu-ca xác định rằng cả cha và mẹ của Giăng đều là con cháu thuộc dòng tế lễ A-rôn (Lu-ca 1:5). Một trong những nhiệm vụ của thầy tế lễ là trong Cựu Ước là dâng những con sinh trước mặt Đức Chúa Trời. Găng Báp-tít làm phép báp-têm cho Chúa Giê-xu có thể được xem như là việc thầy tế lễ dâng Con Sinh Cuối cùng. Những lời của Giăng sau ngày Chúa Giê-xu làm phép báp-têm có tính thầy tế lễ "Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." (Găng 1:29).

Việc Chúa Giê-xu làm báp-têm cho thấy rằng Ngài bị liệt vào hàng tội nhân. Báp-têm của Ngài biểu trưng cho phép báp-têm của những tội nhân được bước vào sự công bình của Đấng Christ, đồng chết với Ngài và đồng sống lại từ trong tội lỗi và có thể bước đi với cuộc sống mới. Sự công bình hòan hảo của Ngài sẽ làm thỏa mãn mọi yêu cầu của Luật pháp cho tội nhân là những người không bao giờ có hy vọng sẽ làm được với nỗ lực bản than (Rô-ma 8:4). Khi Giăng ngần ngại làm phép báp-têm cho Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời là Đấng vô tội, Chúa Giê-xu trả lời rằng đó là điều chính đáng để "cho trọn mọi việc công bình" (Ma-thi-ơ 3:15). Bằng cách này Ngài có ý nói rằng Ngài ban sư công bình cho bất kì ai đến với Ngài trao cho Ngài tội lỗi để nhận lấy sự công bình của Ngài (II Cô-rinh-tô 5:21).

Thêm vào đó, Chúa Giê-xu đến với Giăng để xác nhận phép báp-têm của Giăng, chứng nhận rằng, điều này đến từ thiên đàng và được xác nhận bởi Đức Chúa Trời. Điều này rất quan trong sau đó khi mà những người khác bắt đầu nghi ngờ về thẩm quyền của Giăng, nhất là sau khi ông bị vua Hê-rốt bắt. (Ma-thi-ơ 14:3-11)

Có lẽ điều quan trọng nhất, phép báp-têm này được ghi lại cho tất cả thế hệ trong tương lai biết rằng đây là hiện thân hoàn hảo của Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã lộ ra trong vinh quang từ thiên đàng. Lời chứng trực tiếp từ Thiên đàng về sự hài lòng của Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh giáng trên Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 3:16-17) là một bức tranh đẹp về bản tính ba ngôi của Đức Chúa Trời. Điểu này cũng mô tả về công tác của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong công cuộc cứu rỗi những ai đến với Chúa Giê-xu để được cứu. Đức Chúa Cha yêu thương những người được chọn từ trước sáng thế (Ê-phê-sô 1:4); Ngài sai Con Ngài đến để tìm và cứu kẻ hư mất (Lu-ca 19:10) Đức Thánh Linh khiến tự cáo về tội lỗi (Giăng 16:8) và đem những người tin về Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con. Tất cả lẽ thật vinh quang của lòng thương xót của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ được thể hiện qua phép Báp-têm của Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Chúa Giê-xu được làm báp-têm? Tại sao việc Chúa Giê-xu làm báp-têm là điều quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries