settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giêsu là một con người như thế nào?

Trả lời


Mặc dù Ngài “chẳng có hình-dung, chẳng có sự đẹp-đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt-đẹp cho chúng ta ưa-thích được” (Ê-sai 53:2), nhưng nhân cách của Chúa Giê-su đã thu hút nhiều người đến với Ngài. Ngài là một con người có nhân cách tuyệt vời.

Chúa Giê-su có lòng THƯƠNG XÓT. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, "vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Vì lòng thương xót họ nên Ngài đã chữa lành bệnh tật cho họ (Ma-thi-ơ 14:14; 20:34), và vì cơn đói của họ, Ngài thương xót biến hóa ra đủ thức ăn để nuôi đoàn dân đông ít nhất hai lần (Ma-thi-ơ 14:13–21; 15:29–39).

Chúa Giê-su NGHIÊM TÚC và TẬP TRUNG. Ngài có một sứ mệnh trong cuộc đời và không bao giờ bị chệch hướng khỏi nó, biết rõ tầm quan trọng của nó và sự ngắn ngủi của thời gian. Thái độ của Ngài là thái độ của một NGƯỜI TÔI TỚ. Ngài đã đến "không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta” (Mác 10:45). TỬ TẾ và TỰ TIN đặc trưng cho nhân cách của Ngài.

Chúa Giê-su đã VÂNG PHỤC ý muốn của Cha Ngài khi Ngài đến trần gian và lên thập giá. Ngài biết rằng cái chết trên thập tự giá là sự trả giá duy nhất mà Cha Ngài có thể chấp nhận để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cầu nguyện trong đêm bị Giu-đa phản bội: “Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Nhưng không theo ý con mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Ngài cũng là Người Con vâng phục bà Ma-ry và ông Giô-sép. Ngài lớn lên trong một gia đình bình thường (tội lỗi), tuy nhiên, Chúa Giê-su “VÂNG LỜI” cha mẹ Ngài (Lu-ca 2:51). Ngài đã vâng theo thánh ý Chúa Cha. “Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu” (Hê-bơ-rơ 5:8). “Vì chúng ta không có thầy tế-lễ thượng-phẩm chẳng có thể cảm-thương sự yếu-đuối chúng ta, bèn có một thầy tế-lễ bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Chúa Giê-su có tấm lòng NHÂN TỪ và THA THỨ. Trên thập giá, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc mình làm” (Lu-ca 23:34). Chúa Giê-su yêu quý những mối quan hệ của Ngài. Ví dụ, Giăng 11:5 nói: “Vả, Đức Chúa Giê-su yêu Ma-thê, em người, và La-xa-rơ” (Giăng 11:5). Sứ đồ Giăng tự nhận mình là môn đồ “người mà Ngài yêu” (Giăng 13:23).

Chúa Giê-su nổi tiếng là người TỐT LÀNH và QUAN TÂM. Ngài thường chữa lành để dân chúng biết Ngài là ai. Quả thật Ngài đã chứng tỏ mình là Con Đức Chúa Trời hằng sống qua mọi phép lạ Ngài đã làm, đồng thời tỏ ra quan tâm đến nỗi đau khổ của những người xung quanh.

Chúa Giê-su là người CHÂN THẬT và TRUNG THỰC. Ngài không bao giờ vi phạm lời của chính Ngài. Ngài nói lẽ thật bất cứ nơi nào Ngài đi. Ngài đã sống một cuộc đời mà chúng ta có thể dõi theo một cách rõ ràng. Chúa Giê-su đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống”. (Giăng 14:6). Đồng thời, Ngài là NGƯỜI HÒA BÌNH. Ngài không tranh cãi về trường hợp của mình, cũng không cố gắng bắt ép hay đe dọa ai để đi theo hướng đi của Ngài.

Chúa Giê-su THÂN MẬT với các môn đồ của Ngài. Ngài đã dành trọn thời gian cho họ. Ngài mong muốn được thông công với họ, dạy dỗ họ và giúp họ tập chú vào những gì vĩnh cửu. Ngài cũng thân mật với Cha trên trời của Ngài. Ngài thường xuyên cầu nguyện với Cha, lắng nghe, vâng phục và quan tâm đến danh của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-su nhìn thấy những kẻ đổi tiền đang lợi dụng những người đến thờ phượng, Ngài đánh đuổi họ đi. Ngài phán: “Có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện nhưng các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp” (Lu-ca 19:46). Chúa Giê-su là một NGƯỜI LÃNH ĐẠO MẠNH MẼ nhưng nhu mì. Bất cứ nơi nào Ngài đi đến (cho đến khi họ khước từ Ngài), dân chúng đều đi theo Ngài, háo hức lắng nghe lời dạy của Ngài. Dân chúng kinh ngạc về THẨM QUYỀN mà Chúa Giê-su đã phán dạy (Mác 1:27–28; Ma-thi-ơ 7:28–29).

Chúa Giê-su KIÊN NHẪN, biết và thấu hiểu những yếu đuối của chúng ta. Nhiều lần trong Phúc Âm, Chúa Giê-su đã diễn tả bằng lời sự kiên nhẫn của Ngài trước những sự khiêu khích thiếu đức tin của chúng ta (Ma-thi-ơ 8:26; Mác 9:19; Giăng 14:9; xem 2 Phi-e-rơ 3:9).

Tất cả các tín hữu nên khao khát noi theo những tính cách của Chúa Giê-su qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Những điều thu hút mọi người đến với Chúa Giê-su cũng chính là những điều thu hút mọi người đến với chúng ta. Chúng ta cần đọc Lời Chúa (Kinh Thánh) để biết và hiểu Chúa là ai cũng như ý muốn của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta nên làm mọi sự vì sự vinh hiển của Chúa (1 Cô-rinh-tô 10:31), sống như muối và ánh sáng cho thế gian và chỉ cho người khác biết lẽ thật đáng kinh ngạc về Chúa Giê-su và sự cứu rỗi trong Ngài (Ma-thi-ơ 5:13, 16; 28:18 & 20).

Phi-líp 2:1-11 là một bản tóm tắt hữu ích về Chúa Giê-su như thế nào và chúng ta nên noi gương Ngài như thế nào:

"Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên-ủi nào, nếu vì lòng yêu-thương có điều cứu-giúp nào, nếu có sự thông-công nơi Thánh-Linh, nếu có lòng yêu-mến và lòng thương-xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu-thương, đồng tâm, đồng tư-tưởng mà làm cho tôi vui-mừng trọn-vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha."

English



Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giêsu là một con người như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries