settings icon
share icon
Câu hỏi

Có quyền năng trong danh Chúa Giê-xu không?

Trả lời


Mọi quyền năng được gán cho danh Chúa Giê-xu đều bắt nguồn từ Thân Vị của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta “tin danh Chúa Giê-xu”, chúng ta đang tin vào công tác đã được hoàn tất của Đấng Christ phục sinh trên thập tự giá (1 Giăng 5:13). Giê-xu không phải là một lời nói ma thuật. Không có gì đặc biệt trong cách sắp xếp các chữ cái trong danh Ngài. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng đã sống một cuộc đời toàn hảo, đã chết vì tội lỗi của tất cả những ai tin nhận Ngài và đã sống lại, thì chúng ta thậm chí sẽ không nói về danh Ngài. Bất kỳ quyền năng nào mà các Cơ Đốc nhân có được trong danh Chúa Giê-xu đều xuất phát từ đức tin thật vào Chúa Giê-xu là ai và những gì Ngài làm cho tội nhân.

Không có sức mạnh ma thuật nào trong danh Chúa Giê-xu - chỉ có năng quyền trong chính Chúa Giê-xu Christ. Chỉ bằng cách gọi tên “Chúa Giê-xu”, người ta không thể mong đợi một quyền năng đặc biệt, kết quả hoặc vị thế tốt hơn trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, danh Chúa Giê-xu thật quý giá và đầy tràn ý nghĩa. Chúng ta thấy một gợi ý về điều này trong Ma-thi-ơ 1:20–21 khi một thiên sứ nói với Giô-sép: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Bản TTHĐ 2010)

Quyền năng cứu rỗi, chữa lành, quan phòng, xưng công chính, cứu chuộc của Đức Chúa Trời ngự trong Thân vị của Đấng Christ, và Giê-xu là danh Ngài. Và làm thế nào Đấng Tạo Hóa toàn tri, toàn tại, toàn năng của vũ trụ đã chọn để sử dụng quyền năng của Ngài? Qua Con Ngài, Đấng đã được sinh ra trong bối cảnh khiêm nhường—một hài nhi có tất cả quyền năng của Vua (Lu-ca 2:11–12). Chúa Giê-xu đã phó mạng sống mình để cứu tội nhân, và Ngài thi hành thẩm quyền của mình để khiến tội nhân sống lại (Giăng 10:18) để bất cứ ai kêu cầu danh Ngài trong đức tin đều có thể nhận được sự tha tội và sự cứu rỗi đời đời (Rô-ma 10:13). Đó là quyền năng phục sinh của Đấng Cứu Rỗi—Chỉ một mình Ngài là sức mạnh phía sau danh Ngài.

Chính trong danh Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta cầu nguyện (Giăng 16:23–24). Các môn đệ được kêu gọi cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu với mong muốn Đức Chúa Trời sẽ đáp lại những lời cầu nguyện (Giăng 14:13–14). Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu có nghĩa là cầu nguyện với thẩm quyền của Ngài (Lu-ca 10:19) và cầu xin Đức Chúa Cha hành động theo lời cầu nguyện của chúng ta vì chúng ta đến bởi đức tin nhân danh Con Ngài, Chúa Giê-xu. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu có nghĩa là cầu nguyện phù hợp với đặc tính của Chúa Giê-xu và ý muốn của Ngài. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu thể hiện niềm tin của chúng ta vào quyền năng hành động của Chúa khi chúng ta tin rằng danh của Chúa Giê-xu không chỉ là một nhóm chữ cái mà còn thể hiện Ngài thực sự là ai.

Giê-xu là một cái tên rất phổ biến ở Y-sơ-ra-ên vào thế kỷ thứ nhất. Điều duy nhất làm nên sự khác biệt của danh Giê-xu người Na-xa-rét là Người mà danh ấy thuộc về và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Trong Đấng Christ “sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình” (Cô-lô-se 2:9). Chúa Giê-xu là “ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3). Nhưng nơi nào không có đức tin, không có mối liên hệ, hoặc không có sự vâng phục đối với chủ quyền của Ngài, thì danh Giê-xu chẳng qua là một từ ngữ.

Chúng ta cần khôn ngoan để bảo vệ mình khỏi cám dỗ lạm dụng danh Chúa Giê-xu. Kinh Thánh kể câu chuyện thú vị về một nhóm bảy người Do Thái ở Ê-phê-sô cố gắng dùng danh Chúa Giê-xu để trừ quỷ. Những người này không biết Chúa Giê-xu. Họ không phải là tín đồ. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác và cơ hội tạo dựng tên tuổi cho mình. Họ đã không vâng phục Đức Chúa Trời và do đó không thể đuổi được ma quỷ (Gia-cơ 4:7). Khi đó, quỷ đã cười nhạo bảy nhà trừ quỷ, những người về cơ bản đang cố gắng thực hiện phép thuật bằng cách sử dụng danh “Chúa Giê-xu” để làm câu thần chú như thế này: “Ta biết Đức Chúa Jêsus và cũng biết rõ Phao-lô nữa, nhưng các ngươi là ai?” tà linh chế nhạo. Sau đó, người bị quỷ ám đã đánh đập những thầy phù thuỷ tiềm năng này cho đến khi họ đầy máu và trần truồng (Công vụ 19:13–16). Bảy người này đã nỗ lực lạm dụng quyền năng trong danh Chúa Giê-xu để trục lợi, nhưng chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời Đấng không thể bị thao túng và không thể bị dối lừa (Gióp 12:16).

Danh Chúa Giê-xu, Đấng cứu dân Ngài khỏi tội lỗi, bày tỏ toàn bộ quyền năng của chính Đấng Tạo Hóa toàn năng. Chúa Giê-xu ban cho các tín hữu thẩm quyền phục vụ, làm việc và cầu nguyện nhân danh Ngài. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đang tin vào quyền năng cứu rỗi của Chúa Giê-xu và khao khát ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu, với thẩm quyền của Đức Chúa Cha, đã thi hành quyền năng để cứu tội nhân, và danh Ngài là danh duy nhất chúng ta có thể kêu cầu để được cứu (Công vụ 4:12). Là con nuôi trong gia đình của Đức Chúa Trời, các tín hữu trải nghiệm ân sủng cứu chuộc của Chúa qua đức tin vào Thân Vị Chúa Giê-xu. Khi kêu cầu Ngài, chúng ta dự phần vào quyền năng của Ngài và thấy rằng “Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn” (Châm ngôn 18:10).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có quyền năng trong danh Chúa Giê-xu không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries