settings icon
share icon
Câu hỏi

Giê-xu là con người có nghĩa là gì?

Trả lời


Chúa Giê-xu được nhắc đến như “Con Người” 88 lần trong Tân Ước. Nghĩa đầu tiên của cụm từ “Con Người ” được nhắc đến trong tiên tri Đa-ni-ên 7:13-14, “Ban đêm tôi thấy trong các khải tượng: Kìa, một Ðấng giống như Con Người ngự trên mây trời đến. Ngài đến trước mặt Ðấng Thái Cổ (Thượng Cổ), Và được đưa ra trình diện trước Ðấng ấy. Ngài được ban cho quyền trị vì, vinh hiển, và vương quyền, để mọi dân tộc, mọi quốc gia, và mọi ngữ tộc phải phục vụ Ngài. Quyền trị vì của Ngài là quyền trị vì đời đời, không bao giờ qua đi; Vương quyền của Ngài là vương quyền không bao giờ bị hủy bỏ.” “Con Người” được miêu tả như danh hiệu của Đấng Mê-si-a. Chúa Giê-xu là Người được ban cho quyền trị vì và vinh hiển và vương quyền. Khi Chúa Giê-xu nói đến cụm từ đó, Ngài đã dùng các tiên tri về Con Người cho chính mình. Người Do Thái vào thời kỳ đó rất quen thuộc với cụm từ này và ý nghĩa của nó. Chúa Giê-xu đã rao báo về Ngài như Đấng Mê-si-a.

Nghĩa thứ 2 của cụm từ “Con Người” là việc Chúa Giê-xu thật sự là một con người xác thịt. Đức Chúa trời gọi tiên tri Ê-xê-ki-ên là “con người” 93 lần. Đức Chúa Trời đơn thuần muốn gọi Ê-xê-ki-ên như một con người xác thịt. Một con người trước hết là một người cá thể. Chúa Giê-xu hoàn toàn là thần (Giăng 1:1), nhưng Ngài cũng đồng thời là một con người xác thịt (Giăng 1:14). 1 Giăng 4:2 nói cho chúng ta biết, “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời.” Đúng vậy, Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa trời, Ngài có Thần tính của Đức Chúa Trời. Nhưng cùng lúc đó, Ngài là một con người – Ngài mang trong mình bản thể con người.

Nói tóm lại, cụm từ “Con Người” muốn nói tới Chúa Giê-xu như Đấng Mê-si-a và rằng Ngài là môt con người thật sự.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giê-xu là con người có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries