settings icon
share icon
Câu hỏi

Đấng Mê-si-a nghĩa là gì ?

Trả lời


Đấng Mê-si-a có nguồn gốc từ tiếng Hê-bơ-rơ (Do Thái) Mashiach, có nghĩa là “Người được xức dầu” hoặc “Người được chọn”. Từ tương đương trong tiếng Hy Lạp là từ Christos hoặc trong tiếng Anh là Christ. “Chúa Giêsu Christ” cũng giống như “Chúa Giê-su Đấng được xức dầu hay Đấng được chọn”. Vào thời Kinh Thánh, việc xức dầu cho ai đó là dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Trời đang thánh hiến hoặc biệt riêng người đó cho một vai trò cụ thể. Vì vậy, “Người được xức dầu” là người có mục đích đặc biệt do Đức Chúa Trời chỉ định.

Trong Cựu Ước, người được xức dầu làm tiên tri, thầy tế lễ và vua. Đức Chúa Trời bảo Ê-li xức dầu cho Ê-li-sê kế vị ông làm tiên tri của Y-sơ-ra-ên (1 Các Vua 19:16). A-rôn được xức dầu làm thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của Y-sơ-ra-ên (Lê-vi ký 8:12). Sa-mu-ên xức dầu cho cả Sau-lơ và Đa-vít làm vua Y-sơ-ra-ên (1 Sa-mu-ên 10:1; 16:13). Tất cả những người này đều giữ những chức vụ “được xức dầu”. Nhưng Cựu Ước đã tiên đoán về một Đấng Giải Cứu sắp đến, được Đức Chúa Trời chọn để cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 42:1; 61:1–3). Đấng Giải Cứu này mà người Do Thái gọi là Đấng Mê-si (Mê-si-a).

Chúa Giê-su người Na-xa-rét đã và đang là Đấng Mê-si được tiên tri (Lu-ca 4:17–21; Giăng 4:25–26). Xuyên suốt Tân Ước, chúng ta thấy bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su là Đấng Được Chọn: “Nhưng các việc nầy (các phép lạ) đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” ( Giăng 20:31). Chúng ta cũng nghe những lời chứng rằng Chúa Giêsu là “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Bằng chứng cuối cùng cho thấy Chúa Giê-su thực sự là Đấng Mê-si đã được hứa, Đấng được xức dầu, là sự sống lại từ cõi chết của Ngài. Công vụ 10:39–43 là bằng chứng tận mắt chứng kiến sự sống lại của Ngài và sự thật rằng “Chính Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết”.

Chúa Giê-su hoàn thành vai trò Tiên tri, Thầy tế lễ và Vua, đó là bằng chứng nữa cho thấy Ngài là Đấng Mê-si. Ngài là một vị tiên tri vì Ngài hiện thân và thuyết giảng Lời của Đức Chúa Trời (xin xem Giăng 1:1–18; 14:24; và Lu Ca 24:19); một thầy tế lễ, vì cái chết của Ngài chuộc tội lỗi chúng ta và hòa giải chúng ta với Đức Chúa Cha (xin xem Hê-bơ-rơ 2:17; 4:14); và một vị vua, vì sau khi Ngài phục sinh, Đức Chúa Trời đã trao mọi thẩm quyền cho Ngài (xin xem Giăng 18:36; Ê-phê-sô 1:20–23; và Khải Huyền 19:16).

Người Do Thái vào thời Chúa Giê-su mong đợi Đấng Mê-si cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên bằng cách lật đổ sự cai trị của người La Mã và thành lập một vương quốc trên đất (xem Công vụ 1:6). Mãi cho đến sau khi Chúa Giê-su phục sinh, các môn đồ của Ngài cuối cùng mới bắt đầu hiểu những lời tiên tri trong Cựu Ước thực sự có ý nghĩa gì về Đấng Mê-si (xin xem Lu-ca 24:25-27). Đấng Mê-si được “xức dầu” trước tiên để giải cứu dân Ngài về mặt thuộc linh; nghĩa là cứu chuộc họ khỏi tội lỗi (Giăng 8:31–36). Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi này qua cái chết và sự phục sinh của Ngài (Giăng 12:32; Giăng 3:16). Sau đó, Chúa Giê-su, Đấng Mê-si sẽ giải cứu dân Ngài khỏi kẻ thù vật chất của họ, khi Ngài thiết lập Vương quốc của Ngài trên thế gian (xin xem Ê-sai 9:1-7).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đấng Mê-si-a nghĩa là gì ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries