settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Trả lời


Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời không theo ý tưởng cha và con như con người. Đức Chúa Trời không có gia đình và con trai. Chúa không quan hệ xác thịt với Ma-ry, và cùng với bà thụ thai ra 1 đứa con. Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời theo ý nghĩa rằng Ngài là Đức Chúa Trời hiện đến trong hình dạng con người (Giăng 1:1,14). Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, vì Ngài đã được hình thành trong bào thai của Ma ri bởi Đức Thánh linh. Lu-ca 1:35 tuyên bố, "Thiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Ðức Chúa Trời."

Khi xét xử Chúa Giê-xu, các nhà lãnh đạo Do Thái, các thầy tế lễ ra lệnh cho Chúa Giê-xu, "Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chăng? " (Ma-thi-ơ 26:63). "Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.” (Ma-thi-ơ 26:64). Các nhà lãnh đạo Do Thái phản ứng bằng cách buộc tội Chúa Giê-xu nói phạm thượng (Ma-thi-ơ 26:65-66). Sau đó, trước mặt Bôn-xơ Phi-Lát, "Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết; vì hắn tự xưng là Con Ðức Chúa Trời" (Giăng 19:7). Tại sao lời công bố Ngài là con Đức Chúa Trời được coi là phạm thượng và đáng bị án tử hình? Các nhà lãnh đạo Do Thái hiểu chính xác những gì Chúa Giê-xu muốn nói qua nghĩa của danh xưng "Con Đức Chúa Trời". Con Đức Chúa Trời nghĩa là đồng nhất về bản chất như Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời là “thuộc về Đức Chúa Trời”. Lời công bố đồng nhất bản chất như Đức Chúa Trời, trong thực tế chính là Đức Chúa Trời.- là sự phạm thượng đối với những nhà lãnh đạo Do Thái, do đó họ yêu cầu hành hình Chúa, để giữ đúng luật trong Lê vi ký 24:15. Hê-bơ-rơ 1:3 mô tả rất rõ ràng, "Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài."

Một ví dụ khác có thể được tìm thấy trong Giăng 17:12 khi Giu-đa được mô tả là “con của sự hư mất.” trong khi đó, Giăng 6:71 cho chúng ta biết Giu-đa là con trai của Si-môn Ích-ca-ri-ốt. Vậy Giăng 17:12 có phải mô tả Giu-đa theo nghĩa con trai của sự hư mất? Từ “hư mất” có nghĩa là "trầm luân, diệt vong, đoạ đày" Giu-đa không phải là con trai của "trầm luân, diệt vong, đoạ đày" theo nghĩa đen, nhưng những điều đó là đặc tính của cuộc sống của Giu-đa. Giu-đa là một hiện thân của sự hư mất. Theo cách đó, Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:1,14).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời có nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries