settings icon
share icon
Câu hỏi

Nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, vậy tại sao Ngài lại nói, Chỉ có một Đấng nhân lành là Đức Chúa Trời?

Trả lời


Những người bác bỏ thần tánh của Đấng Christ thường tuyên bố rằng trong Mác 10:17-22, Chúa Giê-su phủ nhận thần tánh của Ngài bằng cách bác bỏ quan điểm cho rằng Ngài là nhân lành. Phân đoạn đó như sau:

“Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm”

Ở đây có phải Chúa Giê-su đang khiển trách người trai trẻ giàu có đang gọi Ngài là nhân lành và do đó phủ nhận thần tính của Ngài không? Không. Đúng hơn, Ngài đang sử dụng một câu hỏi sâu sắc để thúc đẩy người trai trẻ suy nghĩ thấu đáo về hàm ý trong lời nói của mình, để hiểu khái niệm về sự tốt lành của Chúa Giê-su và đặc biệt nhất là sự thiếu tốt lành của con người. Người trai trẻ “buồn bã ra đi” (Mác 10:22) vì anh ta nhận ra rằng mặc dù mình đã tận tâm tuân giữ các điều răn, nhưng đã không tuân giữ điều răn đầu tiên và quan trọng nhất đó là: hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi (Ma-thi-ơ 22:37-38). Đối với anh ta, sự giàu có của con người có giá trị hơn Đức Chúa Trời, và do đó anh ta không “tốt” trong mắt Đức Chúa Trời.

Bài học cơ bản của Chúa Giê-su ở đây là lòng tốt không đến từ những việc làm của con người mà đến từ chính Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su mời gọi người trai trẻ giàu có đi theo Ngài, đó là cách duy nhất để làm điều tốt theo tiêu chuẩn tối thượng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su mô tả cho người trai trẻ giàu có về ý nghĩa của việc theo Ngài là: sẵn sàng từ bỏ mọi thứ và đặt Chúa lên hàng đầu. Khi người ta cho rằng Chúa Giê-su đang phân biệt giữa tiêu chuẩn tốt lành của con người và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì rõ ràng rằng đi theo Chúa Giê-su là điều tốt lành. Mạng lệnh đi theo Đấng Christ là lời công bố dứt khoát về sự nhân lành của Đấng Christ. Vậy thì, tiêu chuẩn mà Chúa Giê-su đang khuyến khích người trai trẻ giàu có chấp nhận - Chúa Giê-su là tốt lành. Và nhất thiết phải tuân theo rằng nếu Chúa Giê-su thực sự tốt lành theo tiêu chuẩn này thì Chúa Giê-su đang ngầm tuyên bố thần tánh của Ngài.

Vì vậy, câu hỏi của Chúa Giê-su dành cho người trai trẻ không nhằm mục đích phủ nhận thần tánh của Ngài, mà là để thu hút người trai trẻ nhận ra thần tánh thiêng liêng của Đấng Christ. Cách giải thích như vậy được chứng minh bằng những phân đoạn như Giăng 10:11 trong đó Chúa Giê-su tuyên bố chính Ngài là “người chăn hiền lành”. Tương tự như vậy trong Giăng 8:46, Chúa Giê-su hỏi: “Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Đương nhiên câu trả lời là “không”. Chúa Giê-su “không có tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 4:15), thánh khiết và không bị ô uế (Hê-bơ-rơ 7:26), là Đấng duy nhất “không biết tội lỗi” (2 Cô-rinh-tô 5:21).

Do đó, sự lập luận có thể được tóm tắt như sau:

1: Chúa Giê-su tuyên bố chỉ có Đức Chúa Trời là tốt lành.

2: Chúa Giê-su tuyên bố Ngài là tốt lành.

3: Vì vậy, Chúa Giê-su khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời.

Lời tuyên bố như vậy hoàn toàn có ý nghĩa xét theo mạch truyện của Mác liên quan đến sự mặc khải về danh tính thực sự của Chúa Giê-su. Chỉ trước thầy tế lễ thượng phẩm trong Mác 14:62, câu hỏi về danh tính của Chúa Giê-su mới được làm sáng tỏ một cách rõ ràng. Câu chuyện về người trai trẻ giàu có là một trong chuỗi những câu chuyện được thiết kế nhằm hướng người đọc đến với Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời nhập thể, thiêng liêng, vĩnh cửu.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, vậy tại sao Ngài lại nói, Chỉ có một Đấng nhân lành là Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries