settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-su còn sống không? Chúa Giê-su còn sống có ý nghĩa gì?

Trả lời


Chúa đã sống trên đất hơn hai nghìn năm trước. Chúng ta đã nghe về việc Chúa bị đóng đinh và những lời giảng dạy của Ngài. Lễ Phục Sinh kỷ niệm về sự sống lại của Ngài. Nhưng cũng là dịp mà một số người chùn bước. Chúa Giê-su còn sống có ý nghĩa gì? Làm sao một người bị hành quyết công khai có thể sống lại từ cõi chết? Lịch sử cung cấp bằng chứng không thể chối cãi rằng Chúa Giê-su Christ ở Na-xa-rét đã sống, nhưng hiện nay Ngài có còn sống không? Người Cơ Đốc vẫn đang thờ phượng, ca ngợi và cầu nguyện với Chúa Giê-su như thể Ngài đang sống. Họ làm như vậy có sai không? Chúa Giê-su “sống” có ý nghĩa gì?

Là con người bị giới hạn trong thế giới vật chất, chúng ta thường hiểu cuộc sống có mối liên hệ trực tiếp với thể chất - một người còn sống nếu cơ thể của người đó còn sống. Nhưng sự sống còn sâu sắc hơn thế. Thế giới tâm linh cũng có thật như thế giới vật chất. Phi-líp 2:5–11 giải thích rằng Đấng Christ đã sống, hiệp nhất với Đức Chúa Trời trước khi thế gian được tạo dựng (xem Giăng 1:1–3). Con Đức Chúa Trời vĩnh cửu luôn sống động. Chúa Giê-su không bao giờ chết, ngay cả khi xác Ngài nằm trong mồ mả.

Chúa Giê-su thường nói về cuộc sống bên ngoài thế giới vật chất (Giăng 10:10). Ngài hứa ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin vào Ngài (Giăng 3:16–18). Ngài giải thích rằng Chúa đến để thiết lập vương quốc không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36).

Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên, “Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng Thế Ký 2:7). Sự sống đó đến từ Chúa là Đấng Hằng Hữu. Đức Chúa Trời đã thổi sự sống của chính Ngài vào con người, và đó là lý do tại sao sự sống của con người không giống sự sống của thực vật và động vật. Con người có linh hồn để sống đời đời, cũng như Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời. Thân thể sẽ chết đi nhưng cũng sẽ sống lại. Khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, thân xác Ngài thực sự chết và được chôn cất, nhưng linh hồn Ngài ở một nơi khác, vẫn sống và khỏe mạnh. Ngài đã giao phó linh hồn Ngài vào tay Đức Chúa Cha (Lu-ca 23:46).

Khi Đức Chúa Trời khiến Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, linh hồn của Ngài tái hợp với thân xác Ngài, bây giờ là một thân thể được vinh hiển (Phi-líp 3:21). Phao-lô viết rằng hơn năm trăm người đã nhìn thấy Chúa Giê-su sau khi Ngài sống lại (1 Cô-rinh-tô 15:6). Tân Ước được viết bởi những nhân chứng đã tận mắt chứng kiến Chúa Giê-su thực sự sống lại với thân xác con người.

Chúa Giê-su vẫn còn sống ngày nay. Ngài đã sống lại từ cõi chết và Ngài đã thăng thiên về trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 kể lại rằng bốn mươi ngày sau khi Chúa sống lại, các môn đồ của Chúa Giê-su đã ở với Ngài và chứng kiến Chúa bay lên không trung. Họ kinh ngạc nhìn Ngài dần biến mất (Công vụ 1:9–11). Chúa Giê-su đã báo trước rằng Ngài sẽ trở về cùng Đức Chúa Cha, và đó chính xác là những gì Ngài đã làm (Giăng 14:1–2; Giăng 20:17).

Chúa Giê-su đang sống trên thiên đàng với Đức Chúa Trời, với các thiên sứ và tất cả những người tin cậy nơi Ngài để được cứu (2 Cô-rinh-tô 5:8). Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha (Cô-lô-se 3:1), “lên trên hết các tầng trời” (Ê-phê-sô 4:10). “Ngài hằng sống để cầu thay” cho những người theo Ngài trên đất (Hê-bơ-rơ 7:25). Và Ngài hứa sẽ trở lại lần nữa (Giăng 14:1–2).

Giống như linh hồn của Chúa Giê-su không bao giờ chết, linh hồn của chúng ta cũng sẽ không chết (Giăng 11:25–26). Chúng ta sẽ sống mãi mãi ở đâu đó. Cách chúng ta đáp lại sự cứu rỗi của Chúa sẽ quyết định số phận của chúng ta (Giăng 3:16–18). Chúa Giê-su phán với những người theo Ngài: “Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống” (Giăng 14:19). Trong niềm hy vọng lớn lao đó, chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của mình, biết rằng, chúng ta có thể chết giống như Chúa Giê-su, nhưng cái chết không phải là hết.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-su còn sống không? Chúa Giê-su còn sống có ý nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries