settings icon
share icon
Câu hỏi

Chiên Con lễ Vượt Qua là gì? Chúa Giê-su là Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta như thế nào?

Trả lời


Chiên con lễ Vượt Qua là con vật mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho dân Y-sơ-ra-ên dùng như là của lễ hy sinh ở Ai Cập vào đêm Đức Chúa Trời giáng họa xuống con trai đầu lòng của mọi gia đình (Xuất Ê-díp-tô ký 12:29). Đây là tai họa cuối cùng mà Đức Chúa Trời giáng xuống cho Pha-ra-ôn, và điều đó dẫn đến việc Pha-ra-ôn giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ (Xuất Ê-díp-tô ký 11:1). Sau đêm định mệnh đó, Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên giữ Lễ Vượt Qua như một lễ kỷ niệm đời đời (Xuất Ê-díp-tô ký 12:14).

Đức Chúa Trời đã hướng dẫn mỗi gia đình của dân Y-sơ-ra-ên chọn ra một con chiên đực một tuổi không tì vết (Xuất Ê-díp-tô ký 12: 5; xem Lê-vi Ký 22: 20-21). Người đứng đầu gia đình phải giết con chiên ấy vào lúc chiều tối, cẩn trọng rằng không có xương nào của nó bị gãy, và dùng một ít máu của nó bôi lên thanh ngang và hai thanh dọc cửa ra vào của ngôi nhà. Chiên con phải được quay và ăn (Xuất Ê-díp-tô ký 12:7-8). Đức Chúa Trời cũng đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về cách dân Y-sơ-ra-ên ăn thịt chiên con, "với lưng thắt lại, chân mang giày và tay cầm gậy" (Xuất Ê-díp-tô ký 12:11). Nói cách khác, họ phải sẵn sàng để rời đi.

Đức Chúa Trời phán rằng khi Ngài nhìn thấy huyết chiên con trên khung cửa của một ngôi nhà, Ngài sẽ "bỏ qua" ngôi nhà đó và không cho phép "thiên sứ hủy diệt" (Xuất Ê-díp-tô ký 12:23) đi vào nhà. Bất cứ nhà nào không có huyết chiên con thì đứa con đầu lòng của họ sẽ bị hành hại đêm đó (Xuất Ê-díp-tô ký 12:12-13).

Kinh Thánh Tân Ước thiết lập mối liên hệ giữa chiên con lễ Vượt Qua nguyên mẫu này và Chiên Con lễ Vượt Qua hoàn hảo, tức là Chúa Giê-su Christ (1 Cô-rinh-tô 5:7). Tiên tri Giăng Báp-tít đã nhận ra Chúa Giê-su như là "Chiên Con của Đức Chúa Trời" (Giăng 1:29), và sứ đồ Phi-e-rơ liên hệ chiên con không tì vết (Xuất Ê-díp-tô ký 12:5) với Đấng Christ, Đấng mà ông gọi là "chiên con không tì vết hay khiếm khuyết" (1 Phi-e-rơ 1:19). Chúa Giê-su có đầy đủ phẩm chất để được gọi là một người "không tì vết" bởi vì cuộc sống của Ngài hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 4:15). Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nhìn thấy Chúa Giê-su là "một Chiên Con, trông như thể đã bị giết" (Khải huyền 5:6). Chúa Giê-su đã bị đóng đinh trong thời gian lễ Vượt Qua được cử hành (Mác 14:12).

Kinh Thánh nói rằng các tín đồ đã áp dụng một cách tượng trưng huyết hiến tế của Đấng Christ vào lòng họ và do đó đã thoát khỏi sự chết đời đời (Hê-bơ-rơ 9:12, 14). Giống như huyết bôi của chiên con trong lễ Vượt Qua đã khiến "thiên sứ hủy diệt" bỏ qua từng nhà, huyết của Đấng Christ khiến sự phán xét của Đức Chúa Trời bỏ qua tội nhân và ban sự sống cho các tín đồ (Rô-ma 6:23).

Vì lễ Vượt Qua đầu tiên đánh dấu sự giải thoát của người Hê-bơ-rơ khỏi ách nô lệ Ai Cập, cho nên sự chết của Đấng Christ đánh dấu sự giải thoát của chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi (Rô-ma 8:2). Vì lễ Vượt Qua đầu tiên được tổ chức để tưởng nhớ như một ngày lễ hàng năm, cho nên các Cơ Đốc nhân phải tưởng nhớ cái chết của Chúa trong sự hiệp thông cho đến khi Ngài trở lại (1 Cô-rinh-tô 11:26).

Chiên con lễ Vượt Qua trong Kinh Thánh Cựu Ước, mặc dù hiện thực vào thời điểm đó, nhưng chỉ là một hình bóng báo trước về Chiên Con lễ Vượt Qua tốt hơn và cuối cùng, đó là Chúa Giê-su Christ. Thông qua đời sống vô tội và sự chết hy sinh của Ngài, Chúa Giê-su trở thành Đấng duy nhất có khả năng ban cho con người một con đường để thoát khỏi sự chết và hy vọng chắc chắn về sự sống đời đời (1 Phi-e-rơ 1:20-21).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chiên Con lễ Vượt Qua là gì? Chúa Giê-su là Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries