settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự tự bỏ là gì?

Trả lời


Thuật ngữ "tự bỏ" (chuyển chữ tiếng Anh là “kenosis”) xuất phát từ tiếng Hy Lạp cho học thuyết của tự bỏ mình trong hiện thân của Đấng Christ. “Kenosis” là một sự từ bỏ, không phải từ bỏ chính mình của vị thần cũng không phải là trao đổi của vị thần cho nhân loại. Phi-líp 2:7 nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu "đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, và trở nên giống như loài người." Chúa Giê-xu đã không ngừng là Đức Chúa Trời trong chức vụ của Ngài trên đất. Nhưng Ngài đã được dành sự vinh hiển trên trời của một mối quan hệ mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Ngài cũng dành quyền độc lập của Ngài. Trong chức vụ trần thế của Ngài, Đấng Christ hoàn toàn thuận phục chính mình Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Cha.

Như một phần của sự tự bỏ, Chúa Giê-xu đôi khi hoạt động với những hạn chế của nhân loại (Giăng 4: 6, 19:28). Đức Chúa Trời không cảm thấy mệt mỏi hay khát nước. Ma-thi-ơ 24:36 nói với chúng ta, "Không ai biết về ngày và giờ đó, thậm chí cả các thiên sứ trên trời hay là Đức Chúa Con, nhưng chỉ có Đức Chúa Cha." Chúng ta có thể tự hỏi, nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời , làm sao Ngài không biết tất cả mọi thứ, như Đức Chúa Trời biết (Thi Thiên 139:1-6)? Dường như khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài đã đầu hàng việc sử dụng một số thuộc tính của Ngài. Chúa Giê-xu vẫn hoàn toàn thánh thiện, công bình, thương xót, nhân từ, yêu thương, nhưng với mức độ khác nhau Chúa Giê-xu không phải toàn trí hoặc toàn năng.

Tuy nhiên, khi nói đến sự tự bỏ, chúng ta thường tập trung quá nhiều vào những gì Chúa Giêsu đã từ bỏ. Sự tự bỏ cũng đề cập tới những gì Đấng Christ đã gánh lấy. Ðức Giê-xu đã thêm vào Ngài một bản chất con người và tự hạ mình xuống. Chúa Giê-xu đã đi từ vinh quang của vinh quang trên trời để trở thành một con người đã được đưa đến cái chết trên thập tự giá. Phi-líp 2:7-8 tuyên bố, "Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người và đã hiện ra như một người, Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết - thậm chí chết trên thập giá!" Trong hành động cuối cùng của sự khiêm nhường, Đức Chúa Trời của vũ trụ đã trở thành một con người và chết cho vật sáng tạo của Ngài. Sự tự bỏ, do đó, được Đấng Christ mang vào một bản chất con người với tất cả giới hạn của nó, ngoại trừ không có tội lỗi.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự tự bỏ là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries