settings icon
share icon
Câu hỏi

Ý nghĩa của tên Giê-su là gì? Tên Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?

Trả lời


Nếu có một cái tên nào có ý nghĩa sâu sắc thì đó chính là tên Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su đã được ban cho “Danh trên hết mọi danh, để khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-su, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống.” (Phi-líp 2:9–10). Tại sao danh của Chúa chúng ta lại có quyền năng như vậy? Tên Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?

Tên Chúa Giê-su được các thiên sứ báo cho Giô-sép và Ma-ri (Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 1:31), có nghĩa là “Đức Giê-hô-va giải cứu” hoặc “Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi”. Được phiên âm từ tiếng Do Thái và tiếng Aramaic, tên này là Yeshua. Từ này là sự kết hợp của Ya, viết tắt của Giê-hô-va (Yaweh), tên của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14); và động từ yasha, có nghĩa là “giải cứu”, “cứu chuộc” hoặc “bảo vệ”.

Từ Yeshua trong tiếng Do Thái được đánh vần sang tiếng Anh là Joshua (Giô-suê). Nhưng khi dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp thông dụng, ngôn ngữ gốc của Tân Ước, cái tên Yeshua trở thành Iesous. Trong tiếng Anh, Iesous trở thành Giê-su. Do đó, Yeshua và tương ứng là Giô-suê và Giê-su có nghĩa là “Đức Giê-hô-va giải cứu” hoặc “Chúa là sự cứu rỗi”.

Cái tên Giê-su khá phổ biến ở Giu-đê ở thế kỷ thứ nhất. Vì lý do này, Chúa chúng ta thường được gọi là “Giê-su người Na-xa-rét,” để phân biệt Ngài bởi quê hương thời thơ ấu của Ngài, thị trấn Na-xa-rét ở Ga-li-lê (Ma-thi-ơ 21:11, Mác 1:24, Lu-ca 18:37, Giăng 1:45, Giăng 19:19, Công vụ 2:22). Bất chấp sự phổ biến của nó, cái tên Giê-su lại có ý nghĩa đặc biệt. Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời sai đến vì một mục đích đặc biệt, và tên gọi của Ngài là minh chứng cho sứ mệnh đó. Giống như Yeshua/Giô-suê trong Cựu Ước đã dẫn dắt dân của ông chiến thắng dân Ca-na-an, Yeshua/Chúa Giê-su trong Tân Ước đã dẫn dắt dân Ngài chiến thắng tội lỗi và những kẻ thù thuộc linh của họ.

Ga-la-ti 4:4–5 nói rằng: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài”. Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-su đến cứu chúng ta (Giăng 3:17). Ý nghĩa của danh Chúa Giê-su—“Đức Giê-hô-va giải cứu”—tiết lộ sứ mệnh của Ngài (cứu và giải thoát) và danh tính của Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Đồng thời, sự phổ biến của tên Chúa Giê-su nhấn mạnh đến nhân tính và sự khiêm nhường của Ngài. Con Đức Chúa Trời đã trút bỏ vinh quang của Ngài để trở thành một con người khiêm nhường (Phi-líp 2:6–8).

Danh của Chúa Giêsu rất quan trọng vì ý nghĩa của nó và vì nó đại diện cho ai. Trong Chúa Giê-su có quyền lực và thẩm quyền, tất nhiên, con người thì được chỉ định bằng tên. Hơn những cái tên khác, chúng ta liên đới danh Chúa Giê-su với đặc tính, phẩm chất và công việc đặc biệt của Ngài, như được thấy trong những lẽ thật trong Kinh Thánh sau đây:

Chỉ trong danh Chúa Giê-su mới có sự cứu rỗi: “Giê-su này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công vụ 4:11–12; xem thêm Giăng 14:6; 20:31; Công vụ 2:21; Giô-ên 2:32; 1 Cô-rinh-tô 6:11; 1 Giăng 2:12).

Sự tha tội được nhận qua danh Chúa Giê-su: “Tất cả các tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội” (Công vụ 10:43; xem thêm Công vụ 22:16).

Các tín hữu được báp-tem nhân danh Chúa Giêsu: “Phi-e-rơ trả lời: ‘Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-su nhận báp-tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh’” (Công vụ 2:38; xem thêm Ma-thi-ơ 28:19; Công vụ 8:12, 15–16; 10:48; 19:5).

Sự chữa lành và phép lạ đã được thực hiện trong danh Chúa Giê-su: “Ấy bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khoẻ trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi” (Công vụ 3:16; xem thêm các câu 6–8 và Công vụ 4:30).

Chúa Giê-su dạy các tín hữu cầu nguyện nhân danh Ngài; nghĩa là cầu nguyện, trong thẩm quyền của Ngài, cách mà Ngài sẽ cầu nguyện: “Các ngươi nhân danh ta mà cầu-xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” (Giăng 14:13–14; xin xem thêm Giăng 15:16; 16:23–24).

Trong mọi khía cạnh, Chúa Giê-su sống xứng đáng với danh của Ngài. Danh Chúa Giê-su nhắc nhớ chúng ta về quyền năng, sự hiện diện và mục đích của Chúa Giê-su phục sinh. Nó đảm bảo với chúng ta rằng ý định nhân từ của Chúa là cứu chúng ta. Chúa Giê-su của chúng ta đã đưa Đức Chúa Trời đến với nhân loại và bây giờ đưa nhân loại đến với Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi mà Ngài đã chuộc. Trong Kinh Thánh, khi người ta nói hoặc hành động nhân danh Chúa Giê-su, họ làm như vậy với tư cách là người đại diện cho Chúa cùng với thẩm quyền của Ngài. Chính đời sống của người tín hữu phải sống nhân danh Chúa Giê-su (Cô-lô-se 3:17) và bởi điều này mà mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời: “Chúng tôi cầu nguyện điều này để danh Chúa chúng ta là Giê-su được tôn vinh nơi anh em, và anh em trong Ngài, theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Giê-su Christ” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:12).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ý nghĩa của tên Giê-su là gì? Tên Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries