settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai là người chịu trách nhiệm về sự chết của Đấng Christ? Ai đã giết Chúa Giê-xu?

Trả lời


Câu trả lời cho câu hỏi này có nhiều khía cạnh. Đầu tiên, chắc chắn các nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ 26:3-4 cho chúng ta biết rằng “Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng họp lại tại dinh thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Giê-xu.” Những nhà lãnh đạo Do Thái yêu cầu người La Mã xử tử Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 27:22-25). Họ không thể tiếp tục để Ngài làm những dấu kỳ phép lạ vì điều đó đe dọa địa vị của họ trong xã hội tôn giáo mà họ đang thống trị (Giăng 11:47-50), nên “họ lập mưu để giết Ngài” (Giăng 11:53).

Người La Mã mới là những người thực sự đã đóng đinh Ngài (Ma-thi-ơ 27:27-37). Đóng đinh là một phương pháp hành quyết của người La Mã, được người La Mã ủy quyền và thực hiện dưới thẩm quyền của Bôn-xơ Phi-lát, thống đốc La Mã, người đã kết án Chúa Giê-xu. Lính La Mã đóng đinh vào tay chân Ngài, quân La Mã dựng thập tự giá và một người lính La Mã đâm vào cạnh sườn Ngài (Ma-thi-ơ 27:27-35).

Dân Y-sơ-ra-ên cũng đồng lõa trong cái chết của Chúa Giê-xu. Họ là những người đã hét lên: "Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!" khi Ngài bị xét xử trước Phi-lát (Lu-ca 23:21). Họ cũng kêu gọi thả tên trộm Ba-ra-ba thay vì thả Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 27:21). Phi-e-rơ đã xác nhận điều này trong Công vụ 2:22-23 khi ông nói với người Y-sơ-ra-ên rằng “Các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi.” Trên thực tế, vụ sát hại Chúa Giê-xu là một âm mưu liên quan đến Rô-ma, Hê-rốt, các nhà lãnh đạo Do Thái và người dân Y-sơ-ra-ên, một nhóm đa dạng chưa bao giờ làm việc cùng nhau về bất cứ điều gì trước đó hoặc kể từ đó, nhưng lần này họ đã cùng nhau âm mưu và thực hiện điều không thể tưởng tượng được: sát hại Con của Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, và có lẽ hơi ngạc nhiên, chính Đức Chúa Trời đã kết án tử hình Chúa Giê-xu. Đây là hành động công bằng vĩ đại nhất của Thiên Chúa từng được thực hiện, “theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời” (Công vụ 2:23) và vì mục đích cao cả nhất. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã bảo đảm sự cứu rỗi cho vô số hàng triệu người và cung cấp cách duy nhất để Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi mà không ảnh hưởng đến sự thánh khiết và sự công bình trọn vẹn của Ngài. Cái chết của Đấng Christ là kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời cho sự cứu chuộc đời đời của chính Ngài. Không phải là một chiến thắng dành cho Satan như một số người đã nghĩ, hay là một thảm kịch không cần thiết, nhưng đó là hành động đầy ân sủng nhất thể hiện lòng nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời, là biểu hiện cao nhất về tình yêu của Chúa Cha dành cho các tội nhân. Đức Chúa Trời đã để Chúa Giê-xu chịu chết vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể sống trong sự công bình vô tội trước mặt Ngài, một sự công bình chỉ có được nhờ vào thập tự giá. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21).

Cho nên chúng ta, những người đến với Đấng Christ trong đức tin, đều có tội vì huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài chết để trả thay hình phạt bởi tội lỗi của chúng ta (Rô-ma 5:8; 6:23).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ai là người chịu trách nhiệm về sự chết của Đấng Christ? Ai đã giết Chúa Giê-xu?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries