Pitanja o grehu


српски
Kako mogu da nadvladam greh u mom Hrišćanskom životu?

Šta je definicija greha?

Kako mogu da znam da li je nešto greh?

Da li su svi gresi jednaki pred Bogom?

Koji su to sedam smrtnih grehova?

Šta Biblija kaže o pornografiji? Da li je gledanje pornografije greh?

Kakav je hrišćanski pogled na pušenje? Da li je pušenje greh?

Šta Biblija kaže o pijenju alkohola / vina? Da li je greh za Hrišćanina da pije alkohol / vino?

Da li je proždrljivost greh? Šta Biblija kaže o preteranom konzumiranju hrane?

Da li smo svi nasledili greh od Adama i Eve?

Šta je iskonski greh?

Da li deca bivaju kažnjena za grehe svojih roditelja?

Šta je smrtni greh?

Šta je neoprostivi greh?

Šta Biblija kaže o tetovaži / bodi pirsingu?

Šta Biblija kaže o kockanju? Da li je kockanje greh?

Šta Biblija kaže o homoseksualnosti? Da li je homoseksualnost greh?

Masturbacija – da li je greh prema Bibliji?

Kako bi hrišćanin trebalo da gleda na zavisnost?

Da li je u redu uraditi tetoviranje ako je sa hrišćanskim sadržajem?

U čemu je razlika između vanbračnog seksa i preljube?

Da li je moguće biti homoseksualac i hrišćanin?

Koji su neki od savremenih oblika idolopoklonstva?

Kako mogu da prevažiđem zavisnost od pornografije? Da li može da se pobedi zavisnost od pornografije?

Na koji način moj lični, privatni greh utiče na druge?

Šta Biblija govori o prostituciji? Da li će Bog oprostiti prostitutki?

Šta znači imati zapečaćenu savest?

Koliko mnogo hrišćanin može da zgreši?

Ako je Isus platio za naše grehe, zašto i dalje patimo zbog posledica svojih grehova?

Šta je požuda? Šta Biblija kaže o požudi?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o grehu