settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da znam da li je nešto greh?

српски

Odgovor


Postoje dve stvari kada se radi o ovom pitanju. (1) Postoje stvari za koje Biblija specifično kaze da su greh. Na prime, ovakva lista uključuje: Priče Solomonove 6:16-19; Galatima 5:19-21; Prva Korinćanima 6:9-10. Nema sumnje da ovi biblijski odeljci opisuju ove aktivnosti kao grešne, kao nešto što Bog ne odobrava. Ubistvo, preljuba, laž, krađa. itd. – nema sumnje da biblija ove stvari predstavlja kao greh.

(2) Teže je da se odredi šta je greh u oblastima o kojima Biblija specifično ne govori. Kada Biblija ne govori o određenoj temi, mi imamo neke generalne principe u Njegovoj reči da nas vode. (a) Kada ne postoji konkretna Biblijska referenca, dobro je da postavimo pitanje, ne da li je nešto pogrešno, već radije da li je u krajnjoj liniji dobro. Biblija na primer kaže, "iskorišćavajte svoje vreme" (Kolišanima 4:5). Naših nekoliko dana ovde na zemlji su toliko kratki i dragoceni, da nikada ne treba da ih traćimo na sebične ciljeve, već da ih koristimo isključivo za ono " što je dobro, što služi za izgrađivanje" (Efescima 4:29).

(b) Dobar test je da vidimo da li možemo iskreno, mirne savesti, da zamolimo Boga da blagoslovi i iskoristi tu neku aktivnost za Njegovu slavu. "Ako, dakle, jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju." (Prva Korinćanima 10:31). Ako postoji razlog za sumnju da je to nešto što proslavlja Boga, onda je najbolje to ne činiti. "A sve što ne potiče od vere−greh je" (Rimljanima 14:23). (c) treba da se setimo da su naša tela, baš kao i naše duše, otkupljeni i da pripadaju Bogu. "Ili zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle Boga svojim telom." (Prva Korinćanima 6:19,20). Ova velika istina treba da ima težinu u odnosu na to šta radimo sa našim telima i kuda idemo.

(d) Potrebno je da procenimo naša dela ne samo u odnosu na Boga već i u odnosu na to kakav efekat ona imaju na našu porodicu, prijatelje i druge ljude generelno. Čak i onda kada nas nešto ne pogađa lično, ako to loše utiče na nekog drugog, onda je to pogrešno. "Dobro je ne jesti mesa, i ne piti vina, i ne činiti ono na šta se tvoj brat spotiče ili sablažnjava ili slab biva… Mi pak jaki dužni smo da snosimo slabosti slabih, a ne da se ponašamo kako se nama dopada" (Rimljanima 14:21; 15:1). (e) Na kraju, zapamtite, da je Isus Hrist naš Gospod i Spasitelj, i ne smemo da dozvolima da bilo šta drugo bude prioritet u odnosu na naše saobražavanje Njegovoj volji. Nijedna navika ili zabava ili ambicija ne sme da ima kontrolu nad našim životima – samo Hrist ima taj autoritet. "Meni je sve dozvoljeno, ali nije sve na korist. Meni je sve dozvoljeno ali neću da nešto ovlada mnome" (Prva Korinćanima 6:12). "I sve što god činite, rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa, zahvaljujući Bogu kroz Njega" (Kološanima 3:17).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da znam da li je nešto greh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries