v Šta je ubeđenje o grehu?
settings icon
share icon
Pitanje

Šta je ubeđenje o grehu?

српски

Odgovor


Sveto pismo nam govori da će Sveti Duh uveriti svet u greh (Jovan 16:8). Da bismo razumeli šta jeste ubeđenje o grehu, da pogledamo prvo šta ono nije. Prvo, to nije samo griža savesti, pa čak ni sram zbog greha. Takva osećanja su normalna i gotovo svi ih imaju. Ali to nije pravo ubeđenje o grehu.

Drugo, ubeđenje o grehu nije osećaj strepnje ili slutnje da će nas Bog kazniti. I ova osećanja su uobičajena u srcima i umovima grešnika. I opet, ubeđenje o grehu je nešto drugo.

Treće, ubeđenje o grehu nije samo poznavanje šta je dobro a šta zlo; ono nije slaganje sa učenjem Svetog pisma o grehu. Mnogi ljudi čitaju Sveto pismo i potpuno su svesni da je plata za greh smrt (Rimljanima 6:23). Oni možda znaju da „ni jedan bludnik, ili nečist, ili lakomac, koji je isto što idolopoklonik, nema nasledstva u Hristovom i Božijem carstvu" (Efescima 5:5). Oni možda i veruju u reči Psalma 9:17: „Vratiće se u pakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga". A ipak, bez obzira na svo znanje, oni žive u grehu. Razumeju posledice, ali su daleko od ubeđenja o sopstvenom grehu.

Istina je u tome da ako ne doživimo ništa osim loše savesti, napetosti pri pomisli na sud, ili akademsku svest o paklu, onda nikada nismo zaista imali ubeđenje o grehu. Šta je onda pravo ubeđenje, ona vrsta o kojoj govori Sveto pismo?

Reč ubeđenje je prevod grčke reči elencho, koja znači „ubediti nekoga u istinu; grditi; optužiti, ili preistipati svedoka". Sveti Duh deluje kao tužilac koji razlobličava zlo, opominje zle, i ubeđuje ljude da im je potreban Spasitelj.

Biti ubeđen znači osećati apsolutno gađenje prema grehu. To se dešava kada vidimo Božiju lepotu, Njegovu čistotu, i svetost, i kada priznamo da greh ne može da prebiva sa Njim (Psalam 5:4). Kada je Isaija stajao u Božijem prisustvu, odmah je bio preplavljen doživljajem svoje grešnosti: „Jao meni! Pogiboh, jer sam čovek nečistih usana…. jer Cara Gospoda nad vojskama videh svojim očima." (Isaija 6:5).

Biti ubeđen u greh znači doživeti potpunu strahotu greha. Naš odnos prema grehu je onaj koji je Josif imao kada je pobegao od iskušenja, vapeći: „...pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgrešio?" (Postanak 39:9).

Imamo ubeđenje o grehu kada shvatimo koliko mnogo greh sramoti Boga. Kada je Sveti Duh ubedio Davida u greh, on je povikao: „Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih" (Psalam 51:4). David je video svoj greh prvenstveno kao vređanje Svetog Boga.

Kada imamo ubeđenje o grehu, postajemo veoma svesni gneva kome su naše duše izložene zbog greha (Rimljanima 1:18; Rimljanima 2:5). Kada je filipljanski tamničar pao apostolima pred noge i povikao: „Gospodo, šta treba da činim da bih se spasao?", on je imao ubeđenje o grehu (Dela 16:30). Bio je siguran da će bez Spasitelja umreti.

Kada Sveti Duh ubedi ljude u greh, On predstavlja pravedni Božiji sud (Jevrejima 4:12). Nema žalbe na ovu presudu. Sveti Duh ne samo da ubeđuje ljude u greh, već ih dovodi i do pokajanja (Dela 17:30; Luka 13:5). Sveti Duh obasjava svetološću naš odnos sa Bogom. Sila ubeđenja Svetog Duha nam otvara oči za naš greh i otvara naša srca da primimo Njegovu blagodat (Efescima 2:8).

Slavimo Gospoda za ubeđenje o grehu. Bez njega ne bi bilo ni spasenja. Niko nije spasen a da nije doživeo ubeđenje Duha i obnovljenje Njegovim delovanjem u svom srcu. Sveto pismo uči da su svi po prirodi pobunjenici protiv Boga i Hristovi neprijatelji. Mrtvi su u gresima i prestupima (Efescima 2:1). „Niko ne može da dođe k meni, ako ga ne privuče Otac koji me je poslao" (Jovan 6:44). Deo tog „privlačenja" je ubeđenje o grehu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je ubeđenje o grehu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries