v Da li je sajber/telefonski seks greh?
settings icon
share icon
Pitanje

Da li je sajber/telefonski seks greh?

српски

Odgovor


Sveto pismo nigde ne pominje sajber seks ili seks preko telefona, jer bilo šta „sajber" ili „telefonski" nije postojalo u biblijska vremena. Odgovor na ovo pitanje donekle zavisi od toga da li su osobe uključene u tako nešto u braku. U braku, sajber seks/seks preko telefona bi spadao u princip „uzajamne saglasnosti" iz 1. Korinćanima 7:5. Za više informacija, molimo vas pogledajte naš članak o tome šta je u seksualnom smislu dozvoljeno u braku.

Za odnose van braka, Božija Reč nam daje neke principe koji bi se definitivno odosili i na sajber seks/seks preko telefona. Filipljanima 4:8 govori: „Uostalom, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite." Takođe, mnogo biblijskih stihova govori o tome da je seks van braka greh (Dela 15:20; 1. Korinćanima 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2. Korinćanima 12:21; Galaćanima 5:19; Efescima 5:3; Kološanima 3:5; 1. Solunjanima 4:3; Judina 7). Isus je takođe učio da je greh želeti nešto što je grešno: „Čuli ste da je rečeno: »Ne čini preljube«. A ja vam kažem da svaki koji gleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u srcu svome." (Matej 5:27-28). U Poslovicama 23:7 piše: „Kako čovek razmišlja, takav je".

Sajber seks i seks preko telefona u suštini su želja za nečim grešnim (blud ili preljuba). Sajber seks i seks preko telefona je fantaziranje o onome što je nemoralno i nečisto. Nema načina da se o sajber seksu ili seksu preko telefona razmišlja kao o nečem plemenitom, čistom, lepom, zadivljujućem, izvrsnom, ili vrednom hvale. Sajber seks i seks preko telefona su doslovno preljuba. Oni predstavljaju požudno fantaziranje o nekome i podstiču drugu osobu na nemoral i blud. Oni vode osobu u „nečistotu i bezakonje" (Rimljanima 6:19). Osoba koja je nemoralna u svom umu i željama konačno će postati nemoralna i u svojim postupcima. Da, van braka, sajber seks i seks preko telefona je greh.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je sajber/telefonski seks greh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries