settings icon
share icon
Pitanje

Da li je moguće biti homoseksualac i hrišćanin?

српски

Odgovor


„Ili zar ne znate da nepravedni neće naslediti carstva Božijeg? Ne zavaravajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci, ni pederasti, ni kradljivci, ni gramžljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici neće naslediti carstva Božijeg" (1. Korinćanima 6:9-10). Postoji tendencija da se homoseksualnost proglasi za najgori greh. Dok je nesporno da Biblija govori da je homoseksualnost nemoralna i neprirodna (Rimljanima 1:26-27), ona nigde ne govori da je homoseksualnost greh koji je neoprostiv. Niti Biblija poučava da je homoseksualnost greh sa kojim se hrišćanin nikada neće boriti.

Možda je ključna fraza u ovom pitanju da li je moguće da se homoseksualac hrišćanin „bori protiv toga". Da li je moguće da se hrišćanin bori sa homoseksualnim iskušenjima? Mnogi homoseksualci koji su postali hrišćani imaju stalne borbe sa homoseksualnim emocijama i željama. Neki snažni heteroseksualni hrišćani su doživeli „iskru" homoseksualnog interesovanja u nekom trenutku u svom životu. Da li ove želje i iskušenja postoje ne određuje činjenicu da li je osoba hrišćanin. Biblija jasno govori da nijedan hrišćanin nije bez greha (1. Jovanova 1:8,10). Dok se gresi/iskušenja razikuju od jednog do drugog hrišćanina, svi hrišćani ponekad padaju u ovim borbama (1. Korinćanima 10:13).

Ono što razlikuje hrišćanski život od nehrišćanskog je borba protiv greha. Hrišćanski život je stalno putovanje u prevazilaženju „dela tela" (Galaćanima 5:19-21) i dozvoljavanje Božijem Duhu da proizvede „plodove Duha" (Galaćanima 5:22-23). Da, hrišćani greše, ponekad užasno. Nažalost, ponekad se hrišćani ne razlikuju od nehrišćana. Međutim, pravi hrišćanin će se uvek pokajati, uvek konačno vratiti Bogu, i uvek završiti borbu sa grehom. Biblija doduše ne daje podršku za ideju da osoba koja stalno greši i bez pokajanja praktikuje greh zaista može da bude hrišćanin. Vidimo ovo u stihu 1. Korinćanima 6:11: „I neki od vas su bili ovakvi. Ali ste se oprali, i posvetili, i opravdali imenom Gospoda [našega] Isusa Hrista i Duhom Boga našega".

Prva Korinćanima 6:8-10 daje spisak greha koji, ako ih osoba stalno praktikuje, pokazuju da nije hrišćanin. Često je homoseksualnost posebno izdvojena na ovom spisku. Ako se osoba bori sa homoseksualnim iskušenjima, pretpostavlja se se da nije spasena. Ako osoba praktikuje homoseksualnost, za nju se smatra da definitivno nije spasena. Međutim, iste pretpostavke se ne prave, bar ne sa istim naglaskom, sa drugim gresima sa spiska: predbračni seks, idolopoklonstvo, preljuba, krađa, pohlepa, alkoholizam, kleveta, i prevara. Nedosledno je, na primer, optužiti hrišćane koji počine predbračni seks, kao „neposlušne hrišćane", a homoseksualce definitivno kao nehrišćane.

Da li je moguće biti hrišćnanin homoseksualac? Ako se fraza „hrišćanin homoseksualac" odnosi na osobu koja se bori protiv homoseksualnih želja i iskušenja – da, moguće je da postoji „hrišćanin homoseksualac". Međutim, opis „hrišćanin homoseksualac" ne odgovara toj osobi, pošto ona ne želi da bude homoseksualna, i bori se protiv tih iskušenja. Takva osoba nije „hrišćanin homoseksualac" već jednostavno hrišćanin koji se bori, baš kao što ima hrišćana koji se bore protiv vanbračnog seksa, laganja i krađe. Ako se izraz „hrišćanin homoseksualac" odnosi na osobu koja aktivno, stalno i bez pokajanja živi homoseksualni život, nije moguće da je ta osoba zaista pravi hrišćanin.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je moguće biti homoseksualac i hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries