v Koji je bio greh Sodome i Gomore?
settings icon
share icon
Pitanje

Koji je bio greh Sodome i Gomore?

српски

Odgovor


Biblijski zapis o Sodomi i Gomori nalazi se u Postanku, poglavlja 18-19. Postanak 18 beleži da je Gospod došao sa dva anđela da razgovara sa Avramom. Gospod govori Avramu: „Vika je u Sodomu i Gomoru velika, i greh je njihov grdan" (Postanak 18:20). Stihovi 22-33 beleže kako Avram moli Gospoda da ima milosti prema Sodomi i Gomori zbog Avramovog bliskog rođaka Lota koji je sa porodicom živeo u Sodomi.

Postanak 19 beleži da su dva anđela, prerušeni u ljude posetili Sodomu i Gomoru. Lot je sreo anđele na gradskom trgu i zamolio ih da ostanu i budu im gosti. Anđeli su pristali. Biblija dalje beleži: „I još ne behu legli, a građani Sodomljani slegoše se oko kuće, staro i mlado, sav narod sa svih krajeva, i vikahu Lota i govorahu mu: Gde su ljudi što dođoše sinoć k tebi? Izvedi ih k nama da ih poznamo (imamo seksuaalne odnose sa njima)" (Postanak 19:4–5). Anđeli su onda oslepeli ceo narod Sodome i Gomore i rekli Lotu i njegovoj porodici da beže iz tih gradova da bi izbegli gnev koji je Bog pripremio za njih. Lot i njegova porodica su pobegli iz grada i tada „… pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja, i zatre one gradove i svu onu ravan, i sve ljude u gradovima i rod zemaljski…" (Postanak 19:24).

Kada pročitamo ovaj odeljak, najuobičajeniji odgovor na pitanje: „Koji je bio greh Sodome i Gomore?" je da je to homoseksualizam. „Sodomija" je bila reč koja se odnosila da analni seks između dva muškarca, bilo da je uz obostrani pristanak ili silovanjem. Jasno je da je homoseksualizam bio jedan deo razloga što je Bog uništio oba grada. Ljudi Sodome i Gomore su želeli da svi redom siluju ona dva anđela (prerušene u ljude). Sa druge strane nije biblijski reći da je homoseksualizam bio jedini razlog za uništenje Sodome i Gomore. Nije to bio jedini greh kome su se prepuštali.

Jezekilj 16:49-50: „Evo, ovo beše bezakonje sestre tvoje Sodoma: U ponosu, u izobilju hleba i bezbrižnom miru beše ona i kćeri njene, a ne pomagahu siromahu i ubogom; Nego se ponašahu i činjahu gadove preda mnom, za to ih zatrh kad videh". Hebrejska reč, „gadovi" se odnosi na nešto što je moralno odvratno i ista reč se koristi u Levitskom zakoniku 18:22, gde se odnosi na homoseksualnost kao „gad". Na sličan način, Judina 7 govori: „Sodom i Gomor i njihovi okolni gradovi, koji su se na isti način kao i ovi odavali bludu i povodili za drugačijom ploti, stoje kao primer — trpeći kaznu večitog ognja". Da ponovimo, iako homoseksualnost nije bio jedini greh kome su se prepuštali stanovnici Sodome i Gomore, izgleda da je bio glavni razlog za uništenje tih gradova.

Oni koji pokušavaju da daju drugo značenje biblijskoj osudi homoseksualnosti tvrde da je greh Sodome i Gomore bila negostoljubivost. Istina je da su bili negostoljubivi. Verovatno da ne postoji veći čin negostoljubivosti nego kolektivno homoseksualno silovanje gostiju. Međutim, potpuni je promašaj reći da je Bog uništio dva grada i sve njihove stanovnike jer su bili negostoljubivi. Iako su ljudi iz Sodome i Gomore bili grešni po pitanju mnogo čega, homoseksualizam je bio razlog zbog koga je Bog pustio sumpor i oganj i u potpunosti uništio sve njihove stanovnike. Do dana današnjeg, oblast u kojoj se nalaze Sodoma i Gomora su nenaseljene pustare. Sodoma i Gomora služe kao moćan primer koje je Božije mišljenje o grehu uopšteno, a pogotovo o homoseksualnosti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji je bio greh Sodome i Gomore?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries