v Da li postoji biblijski spisak grehova?
settings icon
share icon
Pitanje

Da li postoji biblijski spisak grehova?

српски

Odgovor


Često mislimo da će nam život biti jednostavniji ako imamo spisak koji treba slediti. Imamo spisak za šoping, spisak obaveza, itd. Sigurno da Bog želi da uspešno živimo za Njega, i da u Svetom pismu postoji spisak grehova koje treba izbegavati. Kada pogledamo Sveto pismo, vidimo zaista spiskove greha, ali uviđamo i da izgleda kao da ti spiskovi nemaju kraja.

Od samog početka, Bog je rekao čoveku šta je ispravno a šta ne. U vrtu, Bog je rekao Adamu: „ I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu; Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš" (Postanak 2:16-17). Kada su deca Izraela izašla iz Egipta Bog je sa njima uspostavio Svoj Zakon na Sinajskoj gori. Deset zapovesti (Izlazak 20:1-17) nije bio ceo zakon, već suma onoga što je Bog morao da ima kaže. Cela knjiga Levitska i Ponovljeni zakon posvećene su otkrivanju Božijeg zakona Izraelcima. Jevrejski rabini kažu da postoji 613 zakona u Tori (Mojsijeve knjige). Od njih, 365 su u kategoriji „nemoj...".

Koji su neki od primera ovih grehova? Iz Deset zapovesti vidimo lažno klanjanje, idolopoklonstvo, zloupotrebu Božijeg imena, kršenje Šabata, nepoštovanje prema roditeljima, ubistvo, preljubu, krađu, laganje/klevetu, i zavist. U propovedi na Gori (Matej 5-7), Isus je uzeo neke od ovih istih grehova i podigao ih na viši nivo. Po pitanju ubistva. Isus je rekao: „A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga biti kriv sudu… Ako ko kaže »budalo«, zaslužiće pakao ognjeni" (Matej 5:22). Po pitanju preljube, Isus je rekao: „...svaki koji gleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u srcu svome" (Matej 5:28). U Galatima 5:19-21, stoji: „A plotska dela su poznata, to su: blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanja, i ovima slična, za koja vam unapred govorim, kao što ranije rekoh, da oni koji tako šta čine neće naslediti carstva Božijeg". Samo ovih nekoliko spiskova može da da ljudima nešto na čemu će raditi ceo život. Uz razne spiskove koji se nalaze u Svetom pismu, 1. Jovanova 5:17 kaže: „Svaka nepravda je greh". Ne samo da nam Sveto pismo govori šta da ne radimo, već u Jakovljevoj 4:17 vidimo: „Ko, dakle, zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je".

Kada pokušamo da sastavimo spisak greha nađemo se zatrpani ispod krivice svojih greha jer otkrivamo da smo zgrešili mnogo više nego što smo bili svesni. Sveto pismo nam govori: „Jer koji čine dela zakona — pod kletvom su; napisano je, naime: »Neka je proklet svako ko ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakona — da to čini«" (Galatima 3:10). Iako ovo može da zvuči poražavajuće, to je u suštini nabolja moguća vest. Pošto nikada ne možemo u potpunosti da se držimo Božijeg Zakona, mora da postoji drugi odgovor, i pronalazimo ga nekoliko stihova dalje: „Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je on postao kletva za nas, jer je napisano: »Neka je proklet svako ko visi na drvetu«, da Avraamov blagoslov dođe na mnogobošce u Hristu Isusu, da mi posredstvom vere primimo obećanog Duha." (Galatima 3:13-14). Božiji Zakon, ili spisak grehova koje nalazimo u Svetom pismu služe kao „… pedagog za Hrista, da mi budemo na osnovu vere opravdani." (Galatiima 3:24).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li postoji biblijski spisak grehova?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries