settings icon
share icon
Pitanje

Ako je Isus platio za naše grehe, zašto i dalje patimo zbog posledica svojih grehova?

српски

Odgovor


Pismo tvrdi: „Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je — večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem" (Rimljanima 6:23). Isus je platio kaznu za naše grehe. Svi zaslužujemo smrt, koja je konačna plata za greh. Svi će platiti za svoj greh osim ako ne dođu Hristu, koji je platio cenu za naš greh svojom krvlju. Adam i Eva su nosili posledice svog greha time što su proterani iz Vrta. Umesto da to smatramo za „posledicu", trebalo bi na to da mislimo kao na „disciplinovanje". Pisac poslanice Jevrejima ovo kaže o disciplini i njenom smislu: „I zaboravili ste opomenu, koja vam kao sinovima govori: „Sine moj, ne preziri karanja Gospodnjeg, niti kloni kad te on kara; jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima".

„Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima. Jer koji je to sin koga otac ne kara? Ako ste pak bez karanja, u kom su svi dobili deo, onda ste kopilad a ne sinovi. Dalje, karali su nas naši telesni očevi i mi smo zazirali od njih; nećemo li se mnogo radije potčiniti Ocu duhova i tako poživeti? Jer oni nas karahu za malo dana kako im se svidelo, a on nas kara na korist — da dođemo do učešća u njegovoj svetosti. Svako karanje, naime, u sadašnje vreme ne izgleda da je na radost nego na žalost, ali kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani (Jevrejima 12:5-11).

Bog nam pokazuje svoju ljubav time što nas koriguje i/ili koristi disciplinovanje da bi nas doveo tamo gde želi. Šta radi dobar otac kada vidi da mu dete skreće sa pravog puta? On ga vraća nazad putem disciplinovanja. Disciplinovanje može da dođe u mnogim oblicima, u zavisnosti od greha. Kada dete nikad ne bi bilo disciplinovano ili nikada ne bi platilo za posledice svojih pogrešnih postupaka, nikada ne bi naučilo šta je ispravno.

I zbog toga, zbog ljubavi, Bog disciplinuje one koji su Njegovi. Ako nikada ne snosiš posledice svog greha, kako ćeš znati da li radiš dobro ili zlo? Psalmista kaže: „Pogleda Bog s neba sinove čovečje, da vidi ima li koji razuman, koji Boga traži" (Psalam 53:4). Pogledaj i Psalam 10:11 „A srcu svome kaže: „Zaboravlja Bog, krije lice svoje i nikada videti neće". Kada Bog ne bi doneo posledice, ne bismo naučili iz grešaka i promenili svoje puteve. Bog disciplinuje samo one koji su Njegovi, i to radi iz ljubavi prema nama, ne da bi nas povredio ili uništio. To je Božiji način da kaže: „Dete moje, ideš pogrešnim putem, vreme je da se okreneš i činiš ono što je dobro". Ako nas ne ispravi kada grešimo, onda nastavljamo da grešimo.

Bog je platio kaznu za naše grehe tako da ne moramo da prolazmo drugu smrt, koja je pakao (Otkrivenje 20:14). Zbog svoje ljubavi prema nama, On nas disciplinuje i dovodi nas u odnos sa njim kakav želi. Tako da naredni put kada osećaš da snosiš posledice svog greha, ne zaboravi da te Bog disciplinuje zbog ljubavi.

Konačno, dela neposlušnosti Božijem zakonu često rezultiraju privremenim posledicama koje nemaju veze sa Božijim disciplinovanjem. Na primer, ubica koji dođe Hristu i pokaje se za svoj greh primiće Božiji oproštaj u večnom smislu, i uživaće u zajedništvu sa Bogom za celu večnost na nebu. Međutim, društvo u kome živi i dalje zahteva da plati cenu za svoj zločin. Međutim, čak i u ovim situacijama Bog može moćno da ga upotrebi dok čeka na svoje konačno izbavljenje i večnu radost.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ako je Isus platio za naše grehe, zašto i dalje patimo zbog posledica svojih grehova?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries