v Šta je hamartilogija?
settings icon
share icon
Pitanje

Šta je hamartilogija?

српски

Odgovor


Hamartilogija je proučavanje greha. Hamartilogija se bavi poreklom greha, njegovim uticajem na čovečanstvo i kako će se to odraziti na život posle smrti. Grešiti u osnovi znači „promašiti metu". Svi mi mašimo Božiju metu (Rimljanima 3:23). Hamartilogija objašnjava zašto mašimo metu, i to kako će se to odraziti na period posle naše smrti. Ovo su neka od bitnih pitanja u hamartilogiji:

Šta je greh, po definiciji? Greh se u Svetom pismu opisuje kao prekršaj Božijeg zakona (1. Jovanova 3:4) i pobunjeništvo protiv Boga (Ponovljeni zakon 9:7; Isus Navin 1:18).

Da li smo nasledili greh od Adama i Eve? Rimljanima 5:12 o ovome ovako govori: „Stoga, kao što je posredstvom jednoga čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili".

Da li su Bogu svi gresi isti? Postoji rangiranje greha, neki gresi su gori od ostalih. Sa druge strane, u pogledu večnih posledica i spasenja, svi su gresi isti. Doslovno svaki greh vodi u večnu osudu (Rimljanima 6:23).

Kako da znam da li je nešto greh? Usvetom pismu postoje stvari koje se posebno ističu i proglašavaju za greh. Ono što je teže je odrediti šta je greh u oblastima koje Sveto pismo ne pominje direktno.

Može da izgleda da je proučavanje depresivne teme kao što je greh kontraproduktivno za hrišćanina. Na kraju krajeva, zar nismo spaseni Hristovom krvlju? Da! Međutim, da bismo razumeli spasenje, moramo prvo da shvatimo zašto nam je potrebno. I tu je korisna hamartilogija. Ona objašnjava da smo po nasleđu, krivici i ličnom izboru, svi grešnici. Pokazuje nam zašto Bog mora da nas osudi za naše grehe. Hamartiologija ukazuje na rešenje za greh – iskupljujuću žrtvu Isusa Hrista. Kada se zaista suočimo sa svojom grešnom prirodom, počinjemo da razumemo dubinu i širinu prirode našeg velikog Boga koji, sa jedne strane osuđuje grešnike na pakao, u svom pravednom sudu a onda sa druge strane, nalazi rešenje za Sopstveni zahtev za savršenstvom. Samo kada razumemo dubinu greha možemo da razumemo i veličinu Božije ljubavi prema grešnicima.

Ključni stih za hamartiologiju nalazi se u Rimljanima 3:23-24: „Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije, te se opravdavaju za badava — njegovom blagodaću — na osnovu iskuplenja u Hristu Isusu".

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je hamartilogija?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries