settings icon
share icon
Pitanje

Da li smo svi nasledili greh od Adama i Eve?

српски

Odgovor


Da, svi ljudi su nasledili greh od Adama i Eve, preciznije, od Adama. Greh se u Bibliji opisuje kao prestupanje Božijeg zakona (1. Jovanova 3:4) i pobuna protiv Boga (5. Mojsijeva 9:7; Isus Navin 1:18). U trećoj glavi 1. Mojsijeve ispričana je Adamova i Evina pobuna protiv Boga i njegove zapovesti. Zbog njihove neposlušnosti greh je postao nasledstvo svih njihovih potomaka. U Rimljanima 5:12 piše da je posredstvom Adama greh ušao u svet, a sa njim i smrt koja je prešla na sve ljude jer su svi zgrešili. Taj greh koji se prenosi poznat je i kao praroditeljski greh. Kao što od roditelja nasleđujemo fizičke karakteristike, tako od Adama nasleđujemo grešnu prirodu.

Adam i Eva su stvoreni po obličju Božijem (1. Mojsijeva 1:26-27; 9:6). Međutim, i mi smo stvoreni po obličju Adama (1. Mojsijeva 5:3). Adamovim padom svi njegovi potomci su zaraženi grehom. David je pisao o tome u jednom svom psalmu: “Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom” (Psalam 51:5). Ovde se ne radi o tome da je rođen kao vanbračno dete, već da je njegova majka nasledila greh od svojih roditelja, a oni od svojih i tako dalje. David je nasledio greh od svojih roditelja, baš kao i svi mi. Čak i kad živimo kao najveći pravednici, ipak smo grešnici koji su nasledili svoj greh.

To što smo rođeni kao grešnici znači i da svi grešimo. Pogledajte progresiju u Rimljanima 5:12: greh ulazi u svet Adamovim posredstvom, greh sledi smrt, smrt prelazi na sve ljude, svi ljudi greše zato što su nasledili greh od Adama. I zato što smo “svi zgešili i tako su lišeni slave Božije” (Rimljanima 3:23), potrebna nam je savršena, bezgrešna žrtva da opere naš greh, koja može da učini ono što mi ne možemo. Na našu sreću, Isus Hristos je Spasitelj od greha. Naši grehovi su razapeti na krstu sa Hristom i sada “u njemu imamo otkup – njegovom krvlju, oproštaj prestupa – po bogatstvu njegove blagodati” (Efescima 1:7). Bog nam je u svojoj bezgraničnoj mudrosti obezbedio lek za greh koji nosimo u sebi, lek dostupan svima. “Stoga primite na znanje, braćo, da se kroz ovoga vama objavljuje oproštaj grehova” (Dela 13:38).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li smo svi nasledili greh od Adama i Eve?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries