v Šta je najveći greh?
settings icon
share icon
Pitanje

Šta je najveći greh?

српски

Odgovor


U smislu večnosti, nijedan greh nije veći od drugih. Svaki greh nas razdvaja od Boga ali svaki greh mora da se iskupi. Takođe, ne postoji „najveći greh" u smislu „smrtnih" i „oprostivih" grehova, kao što to uči Katolička crkva. Svi gresi su „smrtni" u tom smislu da čak i jedan greh čini da grešnik zasluži duhovn smrt i večno odvojenje od Boga. U isto vreme Sveto pismo govori o danu suda, kao danu u kome će neki gresi dobiti veću kaznu od drugih (Matej 11:22, 24; Luka 10:12, 14). Isus je takođe govorio o jednom grehu kao „većem" od drugih (iako ne kao o „najvećem") u Jovanu 19:11. Kada je razgovarao sa Pontijem Pilatom rekao je da je onaj koji ga je predao Platu „grešniji". Pod tim je mislio da je krivica osobe koja ga je predala Pilatu, bilo da je to bio Juda ili Kajafa, bila veća od Pilatove jer su ga namerno i hladno predali a videli su nesrazmernu količinu dokaza u Njegovim čudima i učenju koji su nesumnjivo ukazivali na to da je Mesija i Sin Božiji. Taj greh je bio veći nego kod onih koji ga nisu poznavali. Ovo bi moglo da ukaže da to da će oni koji su saznali da je Isus Sin Božiji i dalje ga odbacili, biti više kažnjeni od onih koji nikad nisu znali za njega: „Reče im Isus: kad biste bili slepi, ne biste imali greha; ali sad kažete: vidimo; vaš greh ostaje" (Jovan 9:41).

Međutim, ovi slučajevi ne dokazuju da je jedan od greha „najveći". U Poslovicama 6:16–19 je spisak sedam grehova koje Bog mrzi i koji su mu odvratni: „Na ovo šestoro mrzi Gospod, i sedmo je gad duši njegovoj: Oči ponosite, jezik lažljiv i ruke koje prolivaju krv pravu, srce koje kuje zle misli, noge koje brzo trče na zlo, lažan svedok koji govori laž, i ko zameće svađu među braćom", ali nijedan od njih nije naveden kao veći od ostalih, niti kao najveći.

Iako Sveto pismo ne imenuje nijedan greh kao najveći, ono govori o neoprostivom grehu, a to je greh nevere u Boga. Nema oproštaja za osobu koja umre u neveri. Sveto pismo jasno govori da je Bog u svojoj ljubavi prema čovečanstvu obezbedio sredstvo za večno spasenje – Isusa Hrista i Njegovu smrt na krstu – za svakoga ko veruje u Njega (Jovan 3:16). Jedini uslov po kome oproštaj neće biti dat je za one koji odbace jedino sredstvo za spasenje. Isus je rekao: „Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene" (Jovan 14:6), i time pojasnio da je On jedini put spasenja. Odbacivanje jedinog puta spasenja je neoprostivi greh i u tom smislu, najveći od svih.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je najveći greh?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries