Otázky o náboženstvách a kultoch


Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Čo je správnou vierou pre mňa?

Aká je definícia kultu?

Aký je najlepší spôsob, ako evanjelizovať niekoho, kto je súčasťou kultu, alebo nepravého náboženstva?

Ako môžem spoznať falošného učiteľa / falošného proroka?

Je mormónstvo kultom? Čomu veria Mormóni?

Kto sú to Svedkovia Jehovovi a čomu veria?

Mal by byť kresťan tolerantný voči viere iných ľudí?

Čo je budhizmus a čomu budhisti veria?

Čo je to kresťanský gnosticizmus?

Čo je to kresťanská veda?

Keďže je toľko náboženstiev, ako môžem vedieť, ktoré je to správne?

Čo je východná pravoslávna cirkev a aké je jej vierovyznanie?

Čo je to hinduizmus a čomu hinduisti veria?

Čo je to islam a v čo moslimovia veria?

Čo je to judaizmus a v čo veria Židia?

Čo hovorí Biblia o karme?

Čo je rozdiel medzi náboženstvom a duchovnosťou?

Je scientológia kresťanská veda alebo kult?

Prečo existuje tak mnoho náboženstiev? Vedie každé náboženstvo k Bohu?


Otázky o náboženstvách a kultoch